ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 07:05
ޔުނައިޓެޑްގެ އާ ކޯޗު ޓެން ހާގް: ފޮޓޯ-މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
ޔުނައިޓެޑްގެ އާ ކޯޗު ޓެން ހާގް: ފޮޓޯ-މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
އެފްއޭ ކަޕު
ކާމިޔާބު ސީޒަނަކަށް ހެދުމަށް މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ޓެން ހާގް
 
މިއީ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓާގެ ދެ ޓީމު އެފްއޭ ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާ ފަހަރު

އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައި ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، މިއީ ކާމިޔާބު ސީޒަނަކަށް ހެދުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފިއެވެ.

އެފް އޭ ކަޕު ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ޔުނައިޓެޑުގައި ހޭދަކުރި ފުރަތަމަ ސީޒަނަކީ ރަނގަޅު ސީޒަނެއް ކަމަށާ، އެފްއޭ ކަޕު ކާމިޔާބުކޮށްގެން ސީޒަން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ ބޭނުމީ މޮޅުވާން ކަމަށާ، ޓީމުގެ ފަރާތުން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް ފެންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ކޯޗު، ސަރ އެލެކްސް ފާގަސަންގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީކަމަށްވާ "ޓްރެބަލް" ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ސިޓީއަށް އެބައޮތެވެ. ސިޓީ އިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އެފްއޭ ކަޕާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

މިއީ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެންޗެސްޓާގެ ދެ ޓީމު އެފްއޭ ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާ ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް