ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:19
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ
އަރބަންކޯ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ބާއްވަން އުޅުނު ސެޝަން ފަސްކޮށްފި
 
ސެޝަން ބާއްވާނެ އެހެން ތާރީހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަންސަ ސެޝަނެއް ބޭއްވުމަށް އާބަންކޯ އިން ނިންމި ނަމަވެސް އެ ސެޝަން މިހާރު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މޫސުމަށް ބަލާފައި އެ ސެޝަން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސެޝަން ބާއްވާނެ އެހެން ތާރީހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަންސައަކީ ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހުރި އެކި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލު ހޯދުމަށް އާބަންކޯއިން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

Advertisement

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު އެކަނިވެސް ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާއިރު، އާބަންކޯއިން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ މިފަދަ ހާދިސާތަކުގެ ހިރާސް ކުޑަކޮށް، މިކަންކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށެވެ. މިފަހަރުގެ މަންސަ ސެޝަން ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވިނަމަވެސް މި ސެޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

މަންސައަކީ އާބަންކޯގެ ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމުގައިވާ ހޭޑިފޭޑި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ޓޯކް ޝޯ ސީރީޒްއެކެވެ. މަންސައަކީ ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހުރި އެކި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލު ހޯދުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ. އަދި އެހެން ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ އެކި ގޮންޖެހުންތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލެއް ގެނައުމަށް، ހޭޑިފޭޑި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ތައާރަފުކުރެވުނު މަންސަ މަޝްރޫއުގެ ބައެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް