ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 14:40
ބުސްކެޓްސްގެ ފެއާވެލް އިވެންޓުގައި މެސީ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ބުސްކެޓްސްގެ ފެއާވެލް އިވެންޓުގައި މެސީ ވާހަކަ ދައްކަނީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ބުސްކެޓްސްގެ ފެއާވެލް ބާސެލޯނާ އިން ބޭއްވީ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މެސީއާއެކު!
 
މެސީ ބުނީ ބުސްކެޓްސް އާއި ޖޯޑީ އަލްބާއާއެކު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ދަނޑު މަތީގައި އަދި ދަނޑުން ބޭރުގައި ހޭދަ ކުރުމަކީ ލިބޭ ފަޚުރެއް ކަމަށް

މި ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސްގެ ފެއާވެލް އެ ކުލަބުން ބާއްވައިފި އެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިވެންޓުގައި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިޔާ މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވީ ވީޑިއޯ ކޯލެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. މި އިވެންޓުގައި މެސީ ވަނީ ވާހަކަ ވެސް ދައްކައިފަ އެވެ. މެސީ ބުނީ ބުސްކެޓްސް އާއި ޖޯޑީ އަލްބާއާއެކު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ދަނޑު މަތީގައި އަދި ދަނޑުން ބޭރުގައި ހޭދަ ކުރުމަކީ ލިބޭ ފަޚުރެއް ކަމަށެވެ. މެސީ ބުނީ އަބަދު ވެސް އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށާއި، މުސަތަޤުބަލުގައި ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ވެސް އެދޭ ކަމަށެވެ. މެސީގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިން ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ބާސެލޯނާގައި ބުސްކެޓްސް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، ކުލަބާއެކު އޭނާ ހޯދާފައި ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ކަމަށެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ ބާސެލޯނާ އަކީ އޭނާ ހިމެނޭހެން އެންމެން ވެސް ވަރަށް ލޯބިވާ ކުލަބެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިމަގުގައި ބުސްކެޓްސް ބޭނުންވަނީ ކޯޗިންގެ ކެރިއަރު ފަށަންކަން އިނގޭ ކަމަށާއި، އެ ދުވަހަށް އިންތިޒާރު ކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުސްކެޓްސް ބުނީ، ބާސެލޯނާ އަކީ އޭނާގެ ހިތް އެ ކުލަބަކާ ގުޅިފައިވާ ކުލަބު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަންވީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް އަބަދު ވެސް ބާސެލޯނާ އަށް ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. ބުސްކެޓްސް ވަނީ އޭނާ އަށް އިރުޝާދު ދިން ކޯޗުންނާއި، އެކުވެރި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ކުލަބުގެ އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

ބުސްކެޓްސް ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން މިހާތަނަށް ތިން ކުލަބަކުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަމާ ގުޅިގެން ބުސްކެޓްސް ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި ބުސްކެޓްސް ވަނީ އެ ކުލަބުގައި ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. އެ ކުލަބުގައި ހޭދަ ކުރި މުއްދަތުގައި ބުސްކެޓްސް ވަނީ 722 މެޗު ކުޅެދީ 18 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބާއެކު 32 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންގެ ޒިންމާ ބުސްކެޓްސް އަށް ހަވާލުކުރީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް