ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 11:29
ސާފިން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމް
ސާފިން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމް
އިންޓަނެޝަނަލް ސަރފިންގ އެސޯސިއޭޝަން
ވޯލްޑް ސާފިން ގޭމްސް
ހީޓުގެ ދެ ވަނަ ހޯދައި އާގިލް ދެ ވަނަ ބުރަށް
 
ހީޓުގެ ދެ ވަނަ އާގިލް ހޯދީ 6.36 ގެ ސްކޯއަކުން

އިންޓަނޭޝަނަލް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އައިއެސްއޭ) އިން ބާއްވާ ވޯލްޑް ސާފިން ގޭމްސްގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ އަޙުމަދު އާގިލް (އަންމަޑޭ) ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުގައި އާގިލް ވަދަކޮށްފައި ވަނީ 11 ވަނަ ހީޓުގަ އެވެ. މި ހީޓުގައި އާގިލާއެކު ވާދަކޮށްފައި ވަނީ މެކްސިކޯގެ ސަބަސްޓިއަން ހަނާންޑެޒް އާއި ނެދަލެންޑްސްގެ ކެސްޕާ ހަމިންގާގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ސިވަރާޖް ބާބޫ އެވެ. ހީޓުގެ އެއް ވަނަ ހޯދީ މެކްސިކޯގެ ހަނާންޑެޒް އެވެ. އޭނާ އަށް ދެ ރާޅުން ލިބިފައި ވަނީ 16.34 ގެ ސްކޯއެކެވެ. އެއީ ހަތަރު ވަނަ ރާޅުގައި 8.77 ގެ ސްކޯއަކާއި، ހަތް ވަނަ ރާޅުގައި 7.57 ގެ ސްކޯއަކުންނެވެ. ހީޓުގެ ދެ ވަނަ އާގިލް ހޯދީ 6.36 ގެ ސްކޯއަކުންނެވެ. އެއީ ދެ ވަނަ ރާޅުގައި 2.93 ގެ ސްކޯއަކާއި، ތިން ވަނަ ރާޅުގައި 3.43 ގެ ސްކޯއަކުންނެވެ. ހީޓުގެ ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ ނެދަލެންޑްސްގެ ހަމިންގާ އަށް ލިބުނީ 6.10 ގެ ސްކޯއެކެވެ. ފުލަށް ދިޔަ އިންޑިއާގެ ސިވަރާޖް ބާބޫ އަށް ލިބުނީ 3.97 ގެ ސްކޯއެކެވެ.

ދެ ވަނަ ބުރުގައި އާގިލް ވާދަކުރާނީ ހަ ވަނަ ހީޓުގަ އެވެ. އެ ހީޓުގައި އާގިލާއެކު ވާދަކުރާނީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ކާލޮސް މުނޯޒް، އަޔަލެންޑުގެ ޖެކް ސްކޮޓް އަދި ބްރެޒިލްގެ ގަބްރިއަލް މެޑިނާ އެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރާއްޖޭގެ ހޫދު އަޙުމަދު (ހޫބްޒް) ވާދަކުރާނީ 39 ވަނަ ހީޓުގަ އެވެ. އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ސްމައިލީ) ވާދަކުރާނީ 43 ވަނަ ހީޓުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް