ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 17:37
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީ ނެގުން
ޕާކުތަކަށް ވަންނަ ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީއެއް ނެގުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި
 
ކައުންސިލުން ނިންމީ އަންނަ މަހު 15އިން ފެށިގެން ފީއެއް ނަގަން

ޕާކުތަކަށް ވަންނަ ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީއެއް ނެގުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމި ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކާއި ސަލްޓަން ޕާކަށް ވަންނަ ފަތުރުވެރިން އަތުންނާއި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ އަތުން ދެ އަގެއްގައި ފީ ނެގުމަށެވެ.

ކައުންސިލް މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި މި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްވީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން އިއްތިފާގުންނެވެ.

Advertisement

ކައުންސިލުން ނިންމީ އަންނަ މަހު 15އިން ފެށިގެން އެ ފީ ނަގާށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އަގުތައް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

ކައުންސިލްގެ މިބައްދަލުވުމުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ޕާކްތަކުން ފީއެއް ނެގުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ތަފާތުކުރުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ބައެެއް ކައުންސިލަރުން ވަނީ މާލޭގައި ޕާކުތައް މަދުވެފައި އަދި ބިދޭސީން ގިނަވެފައިވާތީ، ޕާކުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ދިވެހިންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، މުއިއްޒުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަމުގައި، ސަލްޓަން ޕާކް މަރާމާތުކޮށް އަލުން ހުޅުވިއިރު އެތަނަށް ވަންނަ ބިދޭސީންގެ އަތުން ފީއެއް ނެގިއެވެ. ނަމަވެސް، ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއެކު އެކަން ހުއްޓައިލިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
33%
67%
ކޮމެންޓް