ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 13:08
ކޮމަންޑޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 30 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން
ކޮމަންޑޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 30 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން
ށ.ކޮމަންޑޫގެ ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް
ށ.ކޮމަންޑޫގައި އިމާރާތްކުރާ 30 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
މަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން
 
އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 31 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހު

ށ.ކޮމަންޑޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 30 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 31 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހު 12:00 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަރައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ވިޝާން ނަސީމެވެ.

އަދި ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިރެކްޓަރު އާދަމް ރަހީމްއެވެ.

މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑުް އުސޫލުން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 40،923،847848.16 ރުފިޔާ (ސާޅިސް މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ތެވީސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް ރުފިޔާ 16 ލާރި) ގެ އަގަކަށެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 300 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 700 އަކަފޫޓުގެ ދެ ބުރީގެ 30 ރޯހައުސްއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގައި ހިމެނޭނީ 3 ކޮޓަރިއާއި 3 ފާޚާނާއާއި ސިޓިންގ ރޫމް، ބަދިގެ، ކާގެ، ލޯންޑަރީ އަދި ސްޓޯ ރޫމެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިމާރާތުގެ ވަށާފާރާއ،ި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިޓްތައް ވަށައިގެން އަލިކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން، ޕާކަކާއި ވެހިކަލް ޕާކުކުރާނެ ސަރަހައްދެއް ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް