ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 11:02
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ
ޓްވީޓަރ
ބެންޒެމާ
ސައުދީ ލީގު ކުލަބެއްގެ ހުށަހެޅުން ބެންޒެމާ އަށް
 
ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ގޮތުން ބެންޒެމާ އަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ 374 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގެއް

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ ހޯދުމަށް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބަކުން ބޮޑު އަގުގެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ރެއާލާއެކު ބެންޒެމާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ރެއާލުން އޮތީ 2024 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ބެންޒެމާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ތައްޔާރަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބެންޒެމާ ކުލަބުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ކަމަށާއި، ބެންޒެމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމި ނަމަވެސް ރެއާލުން އެކަމަށް އިހުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިހާރު ރެއާލުން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ބެންޒެމާގެ ނިންމުމަކަށް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ބެންޒެމާ ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ސައުދީ ލީގުގެ ކުލަބަކުން ބެންޒެމާ އަށް ބިޑުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގެ އެއީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބެންޒެމާ ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވި ނަމަވެސް، އޭނާ ވަނީ އެކަމުގައި އާއިލާ އާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ގޮތުން ބެންޒެމާ އަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ 374 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގެއް ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ބެންޒެމާ އަންނަނީ ރެއާލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ވެސް ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ވެސް ޙާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

ލިއޯން ދޫކޮށް ބެންޒެމާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީޯ 2009 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެކުލަބަށް ކުޅެދިން 647 މެޗުގައި 353 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ 24 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގު، ކޮޕަ ޑެލް ރޭ، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް