ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 17:20
ވެސްޓް ހޭމްގެ ޑެކްލަން ރައިސް
ވެސްޓް ހޭމްގެ ޑެކްލަން ރައިސް
ރޮއިޓާސް
ޓްރާންސްފަރ މާކެޓް
ޑެކްލަން ރައިސް ގަތުމުގެ ރޭހަށް ބަޔާންވެސް ވަންނަނީ
 
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލްއިންވެސް ދަނީ ރައިސް ގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލްއިން ގެންދަން މަސައްކަތްކުރާ، ވެސްޓް ހޭމްގެ ޑެކްލަން ރައިސް ހޯދަން ބަޔާންއިންވެސް މަސައްކަތް ފަށައިފިކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތަކުން ބުނާގޮތުގައި ބަޔާންގެ ކޯޗު، ތޯމަސް ޓުޗެލް ވަނީ ރައިސްއާ ވާހަކަދައްކާފައެވެ. އަދި ސީއީއޯ އޮލިވާ ޚާންއާއި ސްޕޯޓިންގ ޑިރެކްޓަރ މަގާމުން ވަކިކުރިނަމަވެސް ބަޔާންގެ ޕްލޭންތަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

Advertisement

ހޫނުމޫސުމުގެ ޓްރާންސްފަރ ކައިރިވާވަރަކަށް ރައިސްގެ މުސްތަގުބަލާމެދު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ފެތުރެއެވެ. ރައިސް ބުނީ، އެފަދަ ވާހަކަތަކާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުވިސްނާކަމަށާ، ވިސްނުން ހުރީ ހަމަ އެކަނި ޔުރޮޕާ ކޮންފަރެންސް ލީގުގެ ފައިނަލާ ދޭތެރޭކަމަށެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަމުން އޭނާ ބުނީ، ވޯލްޑްކަޕަށްފަހު އޭނާގެ އަމާޒަކަށްވީ ޓީމު ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތް ކުރުންކަމަށާއި، ޓީމަށް ތައްޓެއް ހޯދަދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުލަބާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުރުން އޭނާގެ އާއިލާއަށްޓަކައި ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވާން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ރައިސް ބުންޏެވެ.

އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސްޓް ހޭމްއާއި ފިއޮރެންޓީނާ ބައްދަލުކުރާ ކޮންފަރެންސް ލީގުގެ ފައިނަލް ކުޅޭނީ ޕްރާގްގައެވެ. މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމަކަށް ޔުރޮޕާ ލީގުން ޖާގަލިބޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް