ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 14:06
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
މެސީ ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާގެ ރަސްމީ ހުށަހެޅުމެއް ނެތް!
 
ބާސެލޯނާ އިން މެސީ ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ކުލަބުގެ މާލީ ހާލަތު

ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަލުން ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ރަސްމީ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ނެތް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

މިހާރުގެ ކުލަބު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އާއެކު މެސީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މިއަހަރު ހަމަވާނެ އެވެ. އެއާއެކު މެސީ ބޭނުންވަނީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ބަދަލުވާނެ ވަކި ކުލަބެއް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަލުން މެސީ ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ޓީމުގެ އިސްވެރިންނާއި ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވެސް ވަނީ އެ ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. ޒަވީ ބުނި ގޮތުގައި، މެސީ ގެންނަން ބޭނުންވާކަން ކުލަބުގެ ރައީސަށް ވެސް ވާނީ އަންގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ބާސެލޯނާ އިން ކުރަން ޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ހުރި ކަމަށާއި، ގޮތެއް ނިންމާނީ މެސީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މެސީ އޭނާ ބަދަލުވާނެ ކުލަބެއް ހާމަ ނުކުރި ނަމަވެސް، މުސްތަޤުބަލާ މެދު އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ މެސީ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން މެސީ ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ކުލަބުގެ މާލީ ހާލަތެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ބާސެލޯނާ އިން މާލީ ހާލަތު ބޮޑުތަނުން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭއިރު، މިހާރު ކުލަބުން މަޑު ކުރަމުން އަންނަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ނިންމުމަކަށް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް މެސީ އަށް އޮތީ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ހިލާލްގެ ހުށަހެޅުމެވެ. ނަމަވެސް މެސީ ބޭނުންވަނީ ޔޫރަޕުގައި ކުޅެން ކަމަށާއި، ގޮތެއް ނުނިމި ލަސްވަނީ އެ ސަބަބަށްޓަކައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަލް ހިލާލުން މެސީ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 400 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމެކެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކޮށް މެސީ އެ ކުލަބަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ވެސް ފެތުރުނެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ދޮގުކޮށްފައި ވަނީ މެސީގެ ބައްޕަ އެވެ. މެސީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ޕީއެސްޖީން ބޭނުންވި ނަމަވެސް، އެކަމުގައި މިހާތަނަށް އެކުލަބަށް އަލި މަގެއް ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް