ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 13:27
ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ
ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ
ރޮއިޓާސް
ނަޕޯލީ
ނަޕޯލީން އެންރީކޭ ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ
 
ނަޕޯލީން އެންރީކޭއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަނީ ސްޕަލެޓީ އެކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމުން

ނަޕޯލީގެ ކޯޗަކަށް ސްޕެއިންގެ ލުއިސް އެންރީކޭ ގެނައުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

ނަޕޯލީގައި ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު ސްޕަލެޓީ ވަނީ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެކަން ނަޕޯލީ އިން އަދި ސްޕަލެޓީ ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ސްޕަލެޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ނަޕޯލީން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މިއީ 33 އަހަރަށްފަހު ނަޕޯލީން އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ސްޕަލެޓީ ނަޕޯލީ ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާއެކު، އެ ކުލަބުން އަންނަނީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް އައު ކޯޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ނަޕޯލީން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އޮތީ ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމުގައި ނަޕޯލީން މިހާރު އަންނަނީ އެންރީކޭއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން ކަމަށާއި، އެކަމުގައި މިހާތަނަށް އެންރީކޭ ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަޕޯލީގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ކުލަބުތަކުން ވެސް އަންނަނީ އެންރީކޭއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން ކަަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެންރީކޭ އެންމެ ކާމިޔާބު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ވަނީ 2014 އިން 2017 އަށް ބާސެލޯނާގަ އެވެ. އެ މުއްދަތުގައި އޭނާ ވަނީ އެކުލަބާއެކު ނުވަ ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދެ ސްޕެނިޝް ލީގު، ތިން ކޮޕަ ޑެލް ރޭ، އެއް ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް، އެއް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، އެއް ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި އެއް ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް