ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 17:36
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފުއްގިރި މައްސަލަ
ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ
 
އަޑުއެހުން ކުރިއަށްދާނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި
 
މި އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ހެނދުނު 9:30 އަށް

ރ. ފުއްގިރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:30 އަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން އޮތް އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނާއި ކްރިކް ރިޒާގެ ފަރާތުން ހުށަައަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުތައް ހުށައެޅުމަށް ގާޒީ ވަނީ ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ. ދެފަރާތުންވެސް ހުށައަޅާފައިވަނީ ދާދި އެއް ނުކުތާތަކެކެވެ.

ޔާމީނުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ހޯދާފައިވާ ލިއުންތައް ފިޔަވައި ދެން ހުރި ލިއުންތަކަކީ މި މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ލިއުންތަކެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ގާޒީ ވަނީ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުން ޝަރީއަތަށް ހިއްސާ ކުރުމަށް ދައުލަތަށް ދަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެއްބަސްވުން ހިއްސާ ކުރުމުން، އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެއްލެވުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިންވަނަ ހުށައެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ހޯދާފައިވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަކީ ޤާނުނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ ހެކިތަކެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ހެކިތައް ބަލައިނުގަތުމަށް އެދިފައިވާ ހުށައެޅުމެކެވެ.

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުތައް ހޯދާފައިވަނީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ފޮނުވި ސިޓީއަކުން ކަމަށާއި، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތިކަަމަށް ދިފާއުން ބުނެއެވެ.

މި ނުކުތާތަކަށް ދައުލަތާއި ދިފާއުންވެސް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ޙަވާލާދީ ރައްދު ދީފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
20%
20%
20%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް