ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 13:11
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ލަމްޕާޑް
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ލަމްޕާޑް
ރޮއިޓާސް
އިނދިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޗެލްސީގެ ނާކާމިޔާބު ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗުންވެސް އެއްވަރު
 
މިއީ 1994 ވަނަ އަހަރު ފަހުން އެންމެ ދަށުން ނިމުނު ފަހަރު
 
ސީޒަން ނިމުނުއިރު ޗެލްސީ އޮތީ 12 ވަނައިގަ

ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ޗެލްސީގެ އެންމެ ނާކާމިޔާބު ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗުންވެސް އެ ޓީމު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ސްޓެމްފޯޑް ބްރިޖުގައިިި ނިއުކާސަލް ޔުނައުޓެޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެނެވެ. މެޗުގެ ނުވަ ވަނަ މިނެޓުގައި ނިއުކާސަލްގެ އެންތޮނީ ގޯޑަން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ، އެ ޓީމަށް ކުރިހޯދަދީފައެވެ. އޭނާ އަކީ މީގެކުރިން ޗެލްސީއިން ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ހަމައެކަނި ލަނޑަކީ ނިއުކާސަލްގެ ޓްރިޕިއާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ.

ޗެލްސީއިން ގިނަ ލާރިތަކެއް ޚަރަދުކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅުންތެރިން ގެނައި ނަމަވެސް، މިއީ އެންމެ ނާކާމިޔާބު އެއް ސީޒަނެވެ. ސީޒަން ފެށިއިރު ކޯޗު ކަމުގައި ހުރީ ޓުޗެލްއެވެ. އެޔަށްފަހު އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށްފަހު ގެނައި ޕޮޓާސް އަށްވެސް ޓީމު ރަނގަޅުކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި ވަގުތީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސީ ޗެލްސީގެ ލެޖެންޑު، ފްރޭންކް ލަމްޕާޑެވެ. ނަމަވެސް، އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކޭތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ އޭނާއަށް ފާޑުކިޔަުންނެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ޗެލްސީގެ އައު ކޯޗަކަށް ގެންނަނީ ޕޮޗެޓީނޯއެވެ.

Advertisement

މި ސީޒަން ޗެލްސީއިން ނިންމާލަން ޖެހެނީވެސް ހުސްއަތާއެވެ. ލީގު ކަޕާ އެފްއޭ ކަޕުގެ ތިންވަނަ ރައުންޑުން ސިޓީ ކައިރިން ބަލިވެ އެ ޓީމު ކެޓިއިރު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޓީމު ކެޓީ ކުއާޓާގައި ރެއާލް އަތުންނެވެ.

ހުރިހާ މެޗެއް ނިމުނުއިރު ނިއުކާސަލް އޮތީ 71 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރު ވަނައިގައެވެ. ޗެލްސީ އޮތީ 44 ޕޮއިންޓާއެކު 12 ވަނައިގައެވެ. މިއީ 1994 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ޗެލްސީ އެންމެ ދަށުން ނިމުނުފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް