ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 12:31
ގާނޫނުގައި ބުނާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަ ނުވުމުން އެމްއާރުއެމް އުވާލި މައްސަލައިގައި އެ ޕާޓީން އަންނަނީ އިލެކްޝަނަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން
ގާނޫނުގައި ބުނާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަ ނުވުމުން އެމްއާރުއެމް އުވާލި މައްސަލައިގައި އެ ޕާޓީން އަންނަނީ އިލެކްޝަނަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއާރްއެމް އުވާލާ މައްސަލަ
އެމްއާރްއެމް އުވާލުން ހުއްޓުވަން ނެރުނު އަމުރު މުރާޖައާކުރުމަށް އީސީން އެދެނީ
 
އެޕާޓީ އުވާލުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އީސީއަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައި
 
އީސީން އެޕާޓީ އުވާލާފައިވަނީ 3000 މެންބަރުން ހަމަނުވާތީ

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) އުވާލުމަށް ނިންމި ނިންމުން މަޑުޖެއްސުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރު މުރާޖައާކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ނިންމައިފިއެވެ.

ޕާޓީ އުވާނުލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރާއެކު ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމްއާރުއެމުން މެންބަރުންނަށް އެޕާޓީން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު އީސީން ބުނީ އެމްއާރްއެމް އުވާލުމަށް ނިންމި ނިންމުން މަޑުޖެއްސުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރު މުރާޖައާކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އީސީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އީސީން އެޕާޓީ އުވާލާފައިވަނީ 3000 މެންބަރުން ހަމަނުވުމާއި ގުޅިގެން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. އެޕާޓީ އުވާލުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއާރްއެމްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އީސީއަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޕާޓީ އުވާލާފައިވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން އައި ނުފޫޒެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހުރިހާ ތުހުމަތެއް އީސީން ދޮގުކުރެއެވެ.

Advertisement

އެމްއާރުއެމުން ބުނީ އެ ޕާޓީ އުވާލަން ނިންމާ މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނެރުނު ޢަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމްއާރުއެމް އިން އެދިގެން ސިވިލް ކޯޓުން މި އަމުރު ނެރުނީ އީސީގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައެވެ.

މިއަމުރާ ގުޅިގެން އެމްއާރްއެމްއިން ވަނީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި މެންބަރު ދެމިތިބުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް