ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:50
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓޭޓާ އޭނާގެ ދަރިންނާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓޭޓާ އޭނާގެ ދަރިންނާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލް ސީޒަން ނިންމާލީ ސްޓައިލްގައި
ފަހު މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 5-0 ން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވާދަކުރި އާސެނަލްއިން ސްޓައިލްގައި ސީޒަން ނިންމާލައިފިއެވެ.

ސީޒަންގެ ބޮޑުބައެއްގައި ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް ފަހު މެޗު ވުލްވްސްއާ ވާދަކޮށް ކާމިޔާބުކުރީ 5-0 ނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ދެ ގޯލް ޖެހީ ޒަހާއެވެ. އާސެނަލްއަށް ދެން ލަނޑުތައް ޖަހައިދިނީ ސަކާއާއި, ޖެސޫސްއާއި, ކިވިއޯއެވެ. މިސީޒަންގެ ލީގަކީ އާސެނަލްއިން ވަރަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދި ކާމިޔާބު ލީގެކެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެމެދު އޮތީ ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެކެވެ. މިއީ 2003-2004 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަންގެ ފަހުން ލީގުގައި އާސެނަލްއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ސީޒަނެވެ. ކުރިން އުއްމީދު ކުރެވިފައި ނެތްވަރުގެ ޗެލެންޖެއް ލީގަށް އާޓެޓާއާއެކު އާސެނަލްއިން ކުރިއެވެ. މެޗަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކޯޗާއި, ކުޅުންތެރިން އާއިލާއާއެކު އުފާފާޅުކުރިއެވެ.

އެކަމަކު ވުލްވްސްއަށް މިއީ މާރަނގަޅު ސީޒަނެއް ނޫނެވެ. އެޓީމް ލީގު ނިންމާލީ 13 ވަނާގައެވެ. އެއީ 41 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް