ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 05:13
ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެކު މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އުރުދުޣާން ސަޕޯޓަރުންނާއި މުހާތަބުކުރައްވަނީ
ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެކު މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އުރުދުޣާން ސަޕޯޓަރުންނާއި މުހާތަބުކުރައްވަނީ
ރޮއިޓާރސް
އުރުދުޣާން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުން
ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
 
99 އިންސައްތަ ފޮށި ގުނާ ނިމުނު އިރު ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އުރުދުޣާން
 
ވަގުތީ ނަތީޖާއިން އުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާފައިވާއިރު، ފައިނަލް ރަސްމީ ނަތީޖާ އަދި ހާމައެއް ނުކުރޭ

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެގައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް، ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ކާމިޔާބާއެކު މިއީ އުރުދުޣާން ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިގެން ދިއުމެވެ. އިސްތަންބޫލްގެ ބަހެއްގެ މަތިން އުފާފާޅުކުރަމުން ދިޔަ ސަޕޯޓަރުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ޒިންމާ ވޯޓު ދެއްވި ފަރާތްތަކުން އޭނާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާއިން އުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާފައިވާއިރު، ފައިނަލް ރަސްމީ ނަތީޖާ އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އުރުދުޣާންގެ ކާމިޔާބާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރެއްވި ކެމަލް ކިލިޗްދަރޮގްލޫގެ އަދި އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި ނުވެއެވެ.

މި އިންތިޚާބަކީ ތުރުކީއަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ނަތީޖާ ނެރުނު އެއް އިންތިޚާބުގެ ގޮތުގައި ދެކެވުނުއިރު، އުރުދުޣާންގެ މަގުބޫލުކަން، ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރިއެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި އުރުދުޣާންގެ ނާކާމިޔާބީއަށްވުރެ ކާމިޔާބީގެ ތަޞައްވުރު ވަރުގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 85 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އަދި ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ޤައުމުގައި ދާޚިލީ، އިޤްތިޞާދީ، ސަލާމަތީ އަދި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު އަލުން ކުރަހާ، ތުރުކީ ސަރަހައްދީ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި އުރުދުޣާން ދެމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އަނަޑޯލޫ އެޖެންސީ އާއި އިދިކޮޅު އަންކާ ނިއުސް އެޖެންސީގެ ޑޭޓާއިން 99 އިންސައްތަ ފޮށި ގުނާ ނިމުމުއިރު، އޭނާއަށް ކުރި ހޯއްދެވުމާއި ގުޅިގެން ސަޕޯޓަރުން އުރުދުޣާންގެ އިސްތަންބޫލް ގެކޮޅު ކައިރިއަށް ކާމިޔާބީގެ އިންތިޒާރުގައި އެއްވިއެވެ.

ހައި އިލެކްޝަންސް ބޯޑުގެ ވެރިޔާ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ އުރުދުޣާން ކިލިޗްދަރޮގްލޫ އަށް އިސްކޮށް ހުންނެވީ 54.47 އިންސައްތައިގެ ތާއީދާއެކު ކަމަށާއި ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ 54.6 އިންސައްތަ ލޮގްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހު އައި ނުރައްކާތެރި ބިންހެލުންތަކާއެކު ލަސްކޮށް އިޖާބަ ދިނުމުން ވޯޓުލާ މީހުން އުރުދުޣާން އަށް ތާއިދުނުކުރާނެކަމަށް އިދިކޮޅުން ގަބޫލުކޮށް އެއީ އުރުދުޣާންގެ ބަލިގައިކަމުގައި ދެކުނެވެ.

އެކަމަކު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ހިމެނޭ ގޮތަށް މެއި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބުރުގައި އުރުދުޣާންގެ އޭކޭ ޕާޓީ ބިންހެލުން އައި 11 ޕްރޮވިންސްގެ ތެރެއިން 10 ޕްރޮވިންސްގެ އެއްވަނައަށް ނިކުމެ، އެކުވެރި ގައުމުތަކާ އެކު މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް