ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:41
އެމްއާރުއެމް އުވާލުން ފަސްކުރުމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ އިލެކްޝެންސްގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރެފައި
އެމްއާރުއެމް އުވާލުން ފަސްކުރުމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ އިލެކްޝެންސްގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއާރުއެމް އުވާލުން
އެމްއާރުއެމް އުވާލުން ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި
 
ޕާޓީ އުވާލުމަށް އިލެކްޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ގާނޫނުގައި ބުނާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަކޮށްފައިވަނިކޮށް ކަމަށް އެމްއާރުއެމް އިން ބުނޭ
 
30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ވަގުތީ އަމުރު ބާތިލުވާނެ

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މަޑުޖައްސާލަން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން މި އަމުރު ނެރެފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މައްޗަށެވެ. އެމްއާރުއެމް އިން އެދިގެން ސިވިލް ކޯޓުން މި އަމުރު ނެރުނީ އީސީ ޣައިރު ހާޒިރުގައެވެ. މި މައްސަލައިގައި އެމްއާރުއެމްއިން ވަނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން އެޕާޓީއަށް މަނާކުރި އެންގުން ވެސް ބާތިލްކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

އެމްއާރުއެމް އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނާ 3000 މެންބަރުން އެ ޕާޓީގައި ހަމަނުވާތީއެވެ. ޕާޓީ އުވާލި އިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، އެ ޕާޓީގައި ތިބީ 2981 މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލާގައި ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން އީސީއާ ދެކޮޅަށް، އެމްއާރްއެމްގެ ފަރާތުން އިތުރު މައްސަލައެއް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ވައްދާނެ ކަމަށް، އެ ޕާޓިން ބުނެފައިވާތީ، ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރު ނެރުނީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ވަގުތީ އަމުރު ބާތިލުވާނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓްގެ ހުކުމްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އީސީގެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި، އެމްއާރުއެމް އިން ވަނީ މެންބަރުން ހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އީސީއާ ދެކޮޅަށް އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައި ވަނީ ޝަރީއަތުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެމްއާރްއެމް އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް