ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 07:23
ބެންފީކާއިން ލީގު ތަށި އުފުލާލަނީ
ބެންފީކާއިން ލީގު ތަށި އުފުލާލަނީ
ރޮއިޓާސް
ޕޯޗްގަލް ލީގު
ޕޯޗްގަލް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބެންފީކާ ހޯދައިފި
 
ލީގު ކަށަވަރުކުރީ 87 ޕޮއިންޓާއެކު

ޕޯޗްގަލް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބެންފީކާއިން ހޯދައިފިއެވެ.

ބެންފީކާއިން ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރީ ސަންޓަ ކްލާރާ 3-0 ން ބަލިކޮށް ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު 34 މެޗުން 87 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނާގައި އޮތީ 34 މެޗުން 85 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޯޓޯއެވެ. އެހެންކަމުން މެޗުން ބެންފީކާ ބަލިވިނަމަ ފުރުޞަތު އޮތީ ޕޯޓޯއަށެވެ. ބެންފީކާ ލީގު މިހޯދުނީ 2018-2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަންގެ ފަހުންނެވެ.

Advertisement

ސަންޓަ ކްލާރާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދި މެޗުގައި ބެންފީކާގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ގޮންކާލޯ ރާމޯސްއާއި, ފާނަންޑޭޒް ފެރެއިރާ ޑަ ސިލްވާއާއި, ގްރިމާލްޑޯއެވެ. ފަހު ލަނޑު ގްރިމާލްޑޯ ޖެހީ ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. މިއީ ބެންފީކާގެ 38 ވަނަ ލީގު ތަށްޓެވެ. ޕޯޗްގަލް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކްލަބަކީ ބެންފީކާއެވެ. މިސީޒަންގައި ބެންފީކާ ބަލިވީ އެންމެ ހަތަރު މެޗުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް