ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 17:47
ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުން
ރާއްޖެ އިން ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް އަންނަ މަހު ފުރާނެ
 
މައްކާއަށް ފުރާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ދާ 296 ޙައްޖާޖީން

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ޙައްޖަށްދާ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ފުރާނެ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

މި އަހަރު ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އަންނަ ޖޫން 12 ވަނަ ދުވަހު މައްކާއަށް ފުރާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ދާ 296 ޙައްޖާޖީންނެވެ.

މި އަހަރު ރާއްޖޭން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީފައިވާ އެހެން ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރެއިން ސިސިލްފަރު ގުރޫޕްގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދާ 87 މީހުން ފުރާނީ ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ހަރަމައިން ގުރޫޕްގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދާ 87 މީހުން ފުރާނީ ޖޫން 16ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އަދި, މަނާސިކް ގުރޫޕްގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށްދާ 85 މީހުން ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ކޯޓާތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތިން ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވަނީ 90 ފުރުސަތެވެ. ބާކީ ހުރި ކޯޓާތައް ދީފައިވަނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ.

މީލާދީ ކަލަންޑަރުގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ ޖޫން މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް