ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 07:35
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް
150 މީހުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފިނަމަ 8 ގައުމެއްގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރާނެ: އީސީ
 
ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ލަންޑަން، ބެންގކޮކް، އަބޫދާބީ އަދި ޓޯކިޔޯގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވޭ
 
ޓްރިވެންޑްރަމް، ނިއު ދިއްލީ، ކޮލަމްބޯ، ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވޭ

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 150 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފިނަމަ 8 ގައުމެއްގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް، ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް، ނިއު ދިއްލީ، ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ، މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަ ލަމްޕޫރު، ސިންގަޕޫރު، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަން، ތައިލެންޑުގެ ބެންގކޮކް، އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގެ އަބޫދާބީ އަދި ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ވޯޓުލުމަށް 150 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފިނަމަ އެ 8 ގައުމުގެ 9 ސިޓީގައި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމަށް ވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އީސީން ކުރަމުންދާއިރު، ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ އިންސާފުވެރި، ދެފުށް ފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކޮމިޝަނުން ދެއެވެ.

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 282،755 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އީސީން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު އެންމެފަހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 263،000 މީހުންނަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ 9 ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ބާއްވާނީ 30 ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް