ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 15:18
ފޮރިން މިނިސްޓަރު، އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު، އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރައީސް އޮފީސް
ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ
ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ޖޫން މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފި
 
މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވޭ
 
އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 13 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު
 
އެމަނިކުފާނަށް 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ 22 މެއި 2023ގައި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ، އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނަށް 14 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ 22 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 13 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކުގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން، ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މޮރިޝަސްއާ ރާއްޖެއާ ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބައިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)އިން ބެލި މައްސަލާގައި ރާއްޖޭގެ އިމުން ބައެއް ގެއްލޭގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

މީގެކުރިން މެއި މަހުގެ 15 ދުވަހުވެސް ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އަނބުރައި ގެންދިއުމަށްފަހު މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އަލުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ބައެއް ބަދަލުތަކާ އެކުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް