ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 12:37
ނަވާސް (ކ) އާއި މާޓިނޭޒް
ނަވާސް (ކ) އާއި މާޓިނޭޒް
ގޫގުލް
ޗެލްސީ
ޗެލްސީ އަށް ނަވާސް އާއި މާޓިނޭޒް ގެންދަނީ
 
މާޓިނޭޒަށް ވުރެ ކުލަބާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ނަވާސް

އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީ އަށް މޮޅު ގޯލްކީޕަރެއް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދެ ކީޕަރަކު ޝޯޓް ލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

އައު ކޯޗަކަށްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ގެންނަން ބޭނުންވާ ކީޕަރުންގެ ލިސްޓުގެ އެއްވަނާގައިވަނީ ކޮސްޓަރިކާގެ ކީޕަރު ކޭލާ ނަވާސް އެވެ. އޭނާ އަކީ ޕޮޗެޓީނޯ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަށްހުރިއިރު އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ކީޕަރެކެވެ. ޕީއެސްޖީ އަށް އޭނާ ބަދަލުވީ ޒައިނުއްދީން ޒިދާންގެ ކޯޗުކަމުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދައިދީފަ އެވެ. އުމުރުން މިހާރު 36 އަހަރުގެ ކީޕަރު މިހާރު ކުޅެމުންދަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ނޮޓިންހަމް ފްރޮސްޓަށެވެ. އެއީ އިޓަލީގެ ގައުމީ ކީޕަރު ޖިއާން ލޫކާ ޑޯނަރޫމާ އަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ޕީއެސްޖީން އޭނާ ދޫކޮށްލުމުނެވެ.

Advertisement

ޗެލްސީގެ ޝޯޓް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އަނެއް ކީޕަރަކީ އެސްޓަން ވިލާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކީޕަރު އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒެވެ. ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ޗެލްސީ އަށް ނެތުމުން މާޓިނޭޒް އައުމާމެދު ޔަގީންކަމެއްނެތެވެ.

ޗެލްސީގައި މިހާރު ވެސް މޮޅު ދެ ކީޕަރުން އެބަތިއްބެވެ. އެއީ ސްޕޭނުގެ ކެޕާ އަރިޒަބަލަގާ އާއި ގާނާގެ ކީޕަރު އެޑުއާޑޯ މެންޑީ އެވެ. މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ފޯމާއި އަނިޔާގެ މައްސަތަކާހުރެ އެއް ފެންވަރެއްގައި ނުކުޅެވޭތީވެ ޗެލްސީގެ ކޯޗުންގެ ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
50%
13%
13%
0%
0%
ކޮމެންޓް