ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 09:15
ކާވާ މުބާރާތުގެ ފަސްޓް ރެފްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ޒުހުރީ އިންސާފު ކުރަނީ
ކާވާ މުބާރާތުގެ ފަސްޓް ރެފްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ޒުހުރީ އިންސާފު ކުރަނީ
ކާވާ ވޮލީބޯޅަ ޗެލެންޖް ކަޕް
ކާވާ މުބާރާތުގައި ފަސްޓް ރެފްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރެފްރީ ޒުހުރީ އިންސާފުކޮށްފި
 
ޒުހުރީ ރެފްރީ ކަމުގެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު

ނޭޕާލުގެ ކަތަމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ކާވާ) ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ފަސްޓް ރެފްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީ ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ އިންސާފުކޮށްފި އެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ ފަސްޓް ރެފްރީގެ ގޮތުގައި ޒުހުރީ ވަނީ ދެ މެޗެއްގައި މިހާތަނަށް އިންސާފުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ މެޗެވެ. ފުރަތަމަ މެޗަކަށް އޭނާ އިންސާފުކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގަ އެވެ. ދެ ވަނަ މެޗަކަށް އޭނާ އިންސާފު ކޮށްފައި ވަނީ ނޭޕާލް އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒުހުރީ ވަނީ މިހާތަނަށް އެއް މެޗުގައި ސެކަންޑް ރެފްރީގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގަ އެވެ.

ކާވާ މުބާރާތުގެ ފަސްޓް ރެފްރީއެއްގެ ގޮތުގައި ޒުހުރީ އިންސާފު ކުރަނީ

ޒުހުރީ ރެފްރީ ކަމުގެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަންނަނީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި، އެހެނިހެން މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ރެފްރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަޤުވަމީ ފެންވަރުގައި ޒުހުރީ އިންސާފު ކުރި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ރާއްޖެ އިން ކުޅުނު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދެ މެޗެއްގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އިން ސްރީ ލަންކާ އަދި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއަހަރު ރާއްޖެ އިން ބޭއްވި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތް، ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ވެސް ޒުހުރީ ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ.

ކާވާ މުބާރާތުގައި ޒުހުރީ އިންސާފު ކުރީ އޭވީސީ ރެފްރީ ބެޖު ހޯދުމަށެވެ. އޭގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޒުހުރީ ވަނީ އޭވީސީ ކެންޑިޑޭޓު ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް