ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:59
ޑަބަލް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓުވުމަށް ވީ އެއްބަސްވުން
ޑަބަލް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓުވުމަށް ވީ އެއްބަސްވުން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ޑަބަލް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓުވުން
ޑަބަލް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓުވުމަށް މެލޭޝިއާއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ޑަބަލް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނުރައްކާ ނައްތާލުން

ރާއްޖެއާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ޑަބަލް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓުވުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

މެލޭޝިއާގެ ޕާލަމެންޓް ބިލްޑިންގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރެވެ. މެލޭޝިއާގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެގައުމުގެ ޑެޕިއުޓީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަސްލާންއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ޑަބަލް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނުރައްކާ ނައްތާލުން ކަމަށެވެ. އަދި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިިން އެހެން ގައުމަކާއެކު ޑަބްލް ޓެކްސް ހުއްޓުވުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރި 3 ވަނަ ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް