ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:57
އިންޓަރ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕް ޓްރޮފީ އުފުލާލަނީ
އިންޓަރ މިލާނުން އިޓާލިއަން ކަޕް ޓްރޮފީ އުފުލާލަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ކަޕް
އިޓާލިއަން ކަޕް ދިފާއުކޮށް، އިންޓަރ މިލާނުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލަށް އިތުބާރު ހޯދައިފި
 
ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ން

އިޓާލިއަން ކަޕް ދިފާއުކޮށް, އިންޓަރ މިލާނުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލަށް އިތުބާރު ހޯދައިފިއެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ އިންޓަރ މިލާނުން, އިޓާލިއަން ކަޕް ދިފާއުކުރީ ފައިނަލްގައި 2-1 ން ފިއޮރެންޓީނާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ފައިނަލް މެޗު އިންޓަރ މިލާނުން ކާމިޔާބުކުރީ ފިއޮރެންޓީނާއިން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދާފައިވަނިކޮށެވެ. އެއީ ތިން ވަނަ މިނެޓުގައި ގޮންޒަލޭޒް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އިންޓަރ މިލާނަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީވެސް, މެޗުން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީވެސް ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒްއެވެ. މެޗުގައި ތިން ލަނޑުވެސް ފެނުނީ ފުރަތަމަ ހާފްގައެވެ.

ސީޒަންގައި އިންޓަރ މިލާނަށް ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު މެޗަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލްގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފިއޮރެންޓީނާއަށް އޮތީ ޔޫރޮޕާ ކޮންފެރެންސް ލީގު ފައިނަލްގައި ވެސްޓްހޭމް ޔުނައިޓެޑާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. އެމެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް