ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 09:41
އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑު
އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑު
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ދިގު މުއްދަތަކަށް އޮޑެގާޑުގެ އެއްބެސްވުން އައުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް އާސެނަލުން ފަށަނީ
މިހާރު އާސެނަލާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރު

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ މިޑްފީލްޑަރު މާޓިން އޮޑެގާޑުގެ އެއްބަސްވުން ދިގު މުއްދަތަކަށް އައުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް އެކުލަބުން ތައްޔާރުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑު ދޫކޮށް އޮޑެގާޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް އެ އަހަރުގެ ފަހު ކޮޅު އާސެނަލުން ވަނީ އޮޑެގާޑާއެކު ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. ހަތަރު އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލި އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް އާސެނަލުން ބޭނުންވާ ނަމަ އިތުރު އެއ އަހަރަށް އޭނާ ކުލަބުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޮވެ އެވެ. އާސެނަލްގައި މި ސީޒަނުގައި ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އޮޑެގާޑު ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުލަބުގައި ބެހެއްޓުމަށް އާސެނަލުން ބޭނުންވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާއާއެކު ދިގު މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެކުލަބުން ފަށާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޮޑެގާޑު ވެސް ހުރީ އާސެނަލްގައި ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި، އެ ކުލަބުގެ ހުށަހެޅުން އޭނާ ޤަބޫލު ކުރުން ގާތް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޮޑެގާޑު ވަނީ މިހާތަނަށް އާސެނަލަށް ކުޅެދިން 104 މެޗުގައި 24 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑު ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އަތުލައި، ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުކުރީ އަލެކްސަންޑަ ލަަކަޒޭޓާ އެވެ. ނަމަވެސް މިިދިޔަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާއެކު ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ކެޕްޓަން ބޭންޑު ދީފައި ވަނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އޮޑެގާޑު އަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަންގެ ޒިންމާ ނަަގައިގެން ކުޅެމުން އަންނަނީ ވެސް އޭނާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް