ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 09:42
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
މަޖިލިސް
އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް
އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ހުވަދު އަތޮޅުގައި އާރްޓީއެލް ޚިދުމަތްތައް ފަށަނީ
 
މަސައްކަތް ފަށަނީ 6 އުޅަނދާއެކު
 
ދާދި ދަހުން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ހުވަދު އަތޮޅަށް ގޮސްފައިވޭ
 
އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި

އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ގއ އަދި ގދ ގައި އާރްޓީއެލް ޚިދުމަތްތައް ފަށަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސައީދު ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. އޭނާ ސުވާލުކުރައްވާފައި ވަނީ ހުވަދުއަތޮޅުގެ އާރްޓީއެލްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮން އިރަކުތޯ އޭނާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގައި ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދާދި ދަހުން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ހުވަދު އަތޮޅަށް ގޮސް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލާފައިވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ޓީމުން ބަލާފައި ވަނީ ޚިދުމަތާމެދު އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހުރި ނެތް ގޮތް ސާފުކުރެވޭތޯ ކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެ އަތޮޅުގައި ޚިދުމަތް ފަށަން ނިންމާފައި ވަނީ 6 އުޅަނދާއި އެކުގައި ކަމަށެވެ. ޖުލައި މަސް ނިމެންވާއިރު އެ އަދަދު 8 އަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހުވަދު އަތޮޅުގައި އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރައްވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައެވެ.

ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް މުޅި ރާއްޖެ އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަކީ ރައީސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވައުދުފުޅެކެވެ. އެގޮތުން އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތާއެކު ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުގެ ނިޒާމަށް އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ފުޅާކޮށް ކުރިއަރުވާ ރާއްޖެ ގުޅާލުމަށް ލިބޭ ބާރެއް ކަަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް