ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 22:36
ވިނީޝިއަސްއާއި ރެއާލްގެ ރައީސް ޕެރެޒް
ވިނީޝިއަސްއާއި ރެއާލްގެ ރައީސް ޕެރެޒް
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑް
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ވިނީޝިއަސްއާ ރެއާލްގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
މި ސީޒަނުގައި ވިނީޝިއަސްއަށް ވަނީ 10 ފަހަރު ފުރައްސާރަކޮށްފައި

ވެލެންސިއާ މެޗުގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާއާ އެ ކުލަބުގެ ރައީސް، ފްލޮރިންޓީނޯ ޕެރެޒް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ވިނީޝިއަސްއާ ޕެރެޒް ބައްދަލުކުރެއްވީ، އެފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުލަބުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދެއްވުމަށެވެ. މި މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ވިނީޝިއަސް ރެއާލް ދޫކޮށް އެހެން ޓީމަކަށް ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު ޕެރެޒްއަށާއި މުޅި ޓީމަށް އޮވެއެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު ސްޕެއިންގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުންނަށް, ނަފްރަތުގެ ކުށުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގައި ވިނީޝިއަސްއާ ދެކޮޅަށް ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ހިންގާފައިވާކަމަށް ބުނާ 10 ވަނަ ފަހަރު ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވެލެންސިއާގެ މެސްޓަލާ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު 10 މިނެޓަށް ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. އެއީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފޯވާޑް، އޭނާއާ ދިމާއަށް ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތައް ދައްކާކަމަށް ބުނާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިޝާރާތް ކުރުމުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށް ރޮއިޓާސްއިން ޔަގީންކުރި ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި، މެޗުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބަސް ދަނޑަށް ދިޔައިރު ވެލެންސިއާގެ އެތައް ސަތޭކަ ސަޕޯޓަރުން "ވިނިޝިއަސް އަކީ މަކުނެއް" ކަމަށް ބުނެ ލަވަކިޔަމުން ދިޔައެވެ.

ވެލެންސިއާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުން ކުށްވެރިކޮށް، އެ ހާދިސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުން މެޗު ބަލަން ދަނޑަށް ދިޔުން އުމުރުދުވަހަށް މަނާކުރާނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
13%
0%
50%
25%
0%
13%
ކޮމެންޓް