ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 16:46
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ތަރުޖަމާނު، އަފްޝަން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ތަރުޖަމާނު، އަފްޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ
އާ ޕާޓީއެއް ހެދިޔަސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާނެ - އަފްޝަން
 
އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދާފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ޕާޓީން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށްފަހު

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް"ގެ ނަމުގައި އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދާފައި ވީނަމަވެސް, ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު އެ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އައި މަޝްވަރާތައް ހުއްޓައިނުލާ ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް، އެ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަދި އެލްޖީއޭގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަފްޝަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އަފްޝަން ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ފަރާތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތައް ހުއްޓާލާފައި ނުވާކަަމަށެވެ. ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ދެބަސްވާ ކަންތައްތައް ހުރިނަމަވެސް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ހުރިކަމަށް އަފްޝަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަފްޝަން ވަނީ ޖޭޕީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ފިކުރެއްގެ ދިރުމާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަވާ ބޭފުޅެއް ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަފްޝަން ވިދާޅުވީ، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޭޕީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގައިވެސް އެބަތިބި ކަަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިނުގެން ނަޝީދު އެމްޑީޕީގައި ދެމިހުންނަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ދެންނެވުމުން އަފްޝަން ވިދާޅު،ވީ އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވޭނީ ނަޝީދަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކަންކަން ހިނގަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަފްޝަން ވަނީ، ޕާޓީ ފުޅާކޮށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ ސީދާ އަދަދު ދަންނަވަން އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން، ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ނަމުގައި ވަކި ގޮތްޕެއް އުފައްދައިގެން ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ފެއްޓެވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށްފަހުއެވެ. އޭގެފަހުން މަޖިލީހުގައިވެސް ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެމްބަރުން އައީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ޕާޓީން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށްފަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް