ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 13:06
ޔުވެންޓަސްގެ ޑޫސާން ވްލާހޮވިޗް
ޔުވެންޓަސްގެ ޑޫސާން ވްލާހޮވިޗް
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ޗެލްސީ އިން ވްލާހޮވިޗް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
ވްލާހޮވިޗް ވަނީ ޔުވެންޓަސްގައި 23 ލަނޑު ޖަހާފައި

ޗެލްސީއިން ހޫނު މުސުމުގެ ޓްރާންސްފަރ މާކެޓުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ޔުވެންޓަސްގެ ކުރިޔަށް ކުޅޭ ޑޫސާން ވްލާހޮވިޗް ގެންނަން ކަމަށް ބޭރުގެ ގިނަ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޗެލްސީއިން ތައްޔާރުވަނީ 80 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމެއް އެ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ހުށަހަޅަންށެވެ. އޭނާ ފިއޮރެންޓީނާ އިން ޖުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު ފިނި މޫސުމުގައެވެ.

Advertisement

ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެދިން 62 މެޗުން ވްލާހޮވިޗް ވަނީ 23 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުރުސަތު ޔަގީން ނުވުމާ، އެލެގްރީގެ ދަށުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވޭތީ ވްލާހޮވިޗްގެ ކުރިމަގާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ. މި ސީޒަނުގެ ކުރީ ކޮޅު ޖެހުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޔުވެންޓަސްއިން އުނި ކުރި 15 ޕޮއިންޓު، މައްސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން ވަގުތީ ގޮތުން ވަނީ ޖުވެންޓަސް އަށް ދީފައެވެ. އެ 15 ޕޮއިންޓު ލިބުމުން ޔުވެންޓަސް މިހާއު އޮތީ ތާވަލުގެ ތިން ވަނައިގައެވެ.

ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފަރ މާކެޓުގައި ކުރިޔަށް ކުޅޭ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިއެއް ގެންނާނެ ވާހަކަ ޗެލްސީ އާ އަލަށް ހަވާލުވާ ކޯޗު، މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ހަވާލުވުމަށްފަހު ޗެލްސީގެ ސްކޮޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް