ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 22:16
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން
އަތޮޅުތެރެ ތަރައްގީކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ނުގެންގުޅޭ: އިއާދު
 
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ވަރަށް ތަފާތު

އަތޮޅުތެރެ ތަރައްގީކުރުމުގެ ސިޔާސަތަކީ މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން އެހާ ބޮޑަށް އިސްކަންދީފައިވާ ސިޔާސަތެއް ނޫންކަމަށް, އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިއާދު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުތަކާއި، ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އަޅައިކިޔާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅުތެރެ ތަރައްގީކުރަން މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިޔާސަތުކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އަތޮޅުތެރޭގައި ވަރުގަދަ އިގްތިސާދުތަކެއް ބިނާކުރެވިދާނެކަމަށް އެ ސަރުކާރުތަކުން ގަބޫލުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައި ނުވާކަމީ މިކަމުގެ ހެތްކެެއްކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް މި ސަރުކާރުން ދަނީ އަތޮޅުތެރޭގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެމުންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެއަރޕޯޓުތައް ތަރައްގީކުރުމަށް މާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެއްނުވޭ. ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެއްނުވޭ.
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު

އިއާދު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން އޮތީ ކުދި ރަށްރަށް އެކަހެރިކޮށްފައި ކަމަށެވެ. ކުދި ރަށްރަށް ބާކީކޮށްގެން ތަރައްގީގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރައީސް ސާލިހުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއްް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިށްގެންދިއުންކަން އިއާދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން ފެށިގެން ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތައްވެސް ގާއިމްކުރެވެމުންދާކަމަށް އިއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް