ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 18:12
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޯޕަން ޑޭގެ ތެރެއިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޯޕަން ޑޭގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އޯޕަން ޑޭ
އީސީގެ "އޯޕަން ޑޭ" އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
 
އޯޕަން ޑޭ އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00ން ރޭގަނޑު 10:00ށް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާނެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޯޕަން ޑޭ ފަށައިފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ ޓާސްކްފޯސް މަގާމުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ މި ހަރަކާތް، ހޮނިހިރު އަދި އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00ން ރޭގަނޑު 10:00ށް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އޯޕަން ޑޭގައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ؛ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯގެ މެމްބަރު، މެނޭޖަރު، މީޑިއާ އޮފިސަރު، ސީނިއަރ އޮފިސަރު، ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރު، ފޮޓޯގްރާފަރު، އޮފިސަރު، ޓެކް އޮފިސަރު، މަސައްކަތު މީހުން، ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރު، ޑްރައިވަރު، ސަޕޯޓް އޮފިސަރު އަދި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އީސީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ޝައުޝަން ވިދާޅުވީ، ވޯކް-އިން އިންޓަވިއުގައި 80ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރާ ހަމައަށް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި 1500ށްވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތަކަށް 6000 މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާކަމަށާއި، އެއީ ވޯޓް ފޮށި ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ މުވައްޒަފުންނާއި ޓާސްކް ފޯސް މުވައްޒަފުންކަމަށް ޝައުޝަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައުޝަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އޯޕަން ޑޭ ނިމުނަސް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށާއި، 1414ށް ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ދަތިކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް 5597 އޮފިޝަލުން ބޭނުންވެއެވެ. މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި އިސް މަގާމެއް އަދާނުކުރާ، 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެމްޕޭނުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާ މީހެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އީސީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި, އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ މީހުންނަށް، ވޯޓުލާ ދުވަހު 1500 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އަދި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔަކަށް 1200 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު އޮފިޝަލުންނަށް 1000 ރުފިޔާ، އަދި ރިޒަރވް އޮފިޝަލުންނަށް 500 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

އުޖޫރައިގެ އިތުރުން، ވޯޓުލާ ދުވަހު ކެއުމާއި ސައިގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ހަމަޖެއްސޭނެ ކަމަށްވެސް އީސީން ބުނެއެވެ. އަދި ވޯޓު ލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔަކަށް ހަމަޖައްސާ ފަރާތްތަަކަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 100 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، މި މަސައްކަތަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް، އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ޓްރޭނިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 300 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް