ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 17:30
އަފްޝަން ލަތީފު
އަފްޝަން ލަތީފު
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ފިކުރެއްގެ ދިރުން
ރައީސް ނަޝީދު އުފައްދަވާ އައު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނަކީ އަފްޝަން
އެ ޕާޓީއަށް ނަމަކާއި ކުލައެއް ކަނޑައަޅަން އާންމުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާފައިވޭ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފެއްޓެވި "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ސިޔާސީ ހަރަކާތުން އުފައްދަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް, ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަފްޝަން ލަތީފު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

"ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ހަރަކާތުގެ އިސް މެމްބަރު އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕަރސަން ހަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ހަރަކާތުން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޕާޓީއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަފްޝަން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެގޮތުގައި އުފެއްދުމަށް ފެށި މަސައްކަތުގައި، އެ ޕާޓީއަށް ނަމަކާއި ކުލައެއް ކަނޑައަޅަން އާންމުންގެ ހިޔާލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ޕާޓީއަށް ނަމަކާއި ލޯގޯއަކާއި ކުލައެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލީ މާދަމާ ހެނދުނު 6:00އާ ހަމައަށެވެ. އެ ކަމަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ފުރަން ޖެހެނީ އޮންލައިން ފޯމެކެވެ.

ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ނަމުގައި އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފިކަން އިއުލާންކުރީ މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަކިވި މެމްބަރުންތައް ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، އެޕާޓީ އުފައްދަން ނިންމާފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދަކާއެކު ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން ވަކިވެ، އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމީ މިހާރު އޮތް އެމްޑީޕީއަކީ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް އޮތް ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށް ވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވީ، މި ފެށޭ ހަފުތާގައި ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އީވާވެސް ވަނީ އެކަން ތަކުރާރު ކުރައްވައިފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީން، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރާނެކަމަށާއި އަދި، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވަން ފިކުރެއްގެ ދިރުމުން ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް ހުރިނަމަވެސް ވަކިވި މެމްބަރުން އެމްޑީޕީއާއި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ފާޑުކިޔަން ފަށާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ނަޝީދަށް ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ. އެހާހިސާބުން މި މެމްބަރުން ވަނީ މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައިވެސް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
20%
0%
40%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް