ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 05:58
ގައުމީ ޒުވާން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
ގައުމީ ޒުވާން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
އައިއެޗްއެފް ޓްރޮފީ
ގައުމީ ޒުވާން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތައް މެޑަލްއާ އެކު ރާއްޖެއަށް
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ދެ ޓީމުންވެސް ވަނީ ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދާފަ

ގަައުމީ ޒުވާން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމުތައް މެޑަލް އާއެކު އެނބުރި ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޭންޑްބޯލް ފެޑަރޭޝަން (އައިއެޗްއެފް) ޓްރޮފީ މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީމުންވެސް ވަނީ ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް އެނބުރި އައީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުގައެވެ. ގައުމީ ޒުވާން ދެ ޓީމުން ހޯދި ކާމިޔާބީގައި ބައިވެރިވެ، އެ ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް، އަހުމަދު ސަލީމާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަލީ ޝަމީމްއެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާ ތަކާއި ރަހުމަތްތެރިން ފަރާތުން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ދެ ޓީމުންވެސް ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި ނޭޕާލް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ހޭންޑްބޯޅައަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ މެޑައްޔެވެ.

ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމަކުން ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވީ 19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޓީމާއި 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޓީމެވެ. ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވި، ރާއްޖޭގެ ހޭންޑްބޯޅަ ދަނީ ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ކުރިއަރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް