ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2023 | ހުކުރު 19:24
އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ދިދަ ނެގުމުގެ ހަރަކާތް
އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ދިދަ ނެގުމުގެ ހަރަކާތް
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ދިދަ ނެގުން
އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ދިދަ ނެގުމުގެ ހަރަކާތް އެކި ރަށްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
 
ޕާޓީގެ ދިދަ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަގާ ކެމްޕޭން ޓީމްތައް ރުކުރުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ދިދަ ނެގުމުގެ ހަރަކާތް އެކި ރަށްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. އެގޮތުން ބޮޑު ދިދަ ނަގާފައިވާ ބައެއް ރަށްތަކަކީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، އއ.އުކުޅަސް، އއ. މާޅޮސް، ޅ.ހިންނަވަރު، ހދ.ފިނޭ، ފ.ނިލަންދޫ، ގއ.ކޮލަމާފުށި، ހއ.ހޯރަފުއްޓެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ދިދަ ނެގުމުގެ ހަރަކާތް

ދިދަ ނެގުމުގެ ހަރަކާތާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރު ގިޔަރެއް ކުރިއަށް އެމްޑީޕީއިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރު ގައި ޕާޓީގެ ދިދަ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަގާ ކެމްޕޭން ޓީމްތައް ރުކުރުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީ އެއްބުރުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ދިދަ ނަގާފައިވާއިރު އެމްޑީޕީގެ ޓީމުތައް ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެޕާޓީން މިހާރު ދަނީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުމުގައި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި ޓީމުތައް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދާނެކަމަށާއި، ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލައި ފައިނަލްކުރާނީ ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ހިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު، މެނިފެސްޓޯގައިވާ ކަންކަން ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާނެކަަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަނަސް ވިދާޅުވީ މިވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ދަތުރުތަކެއް، އަދި ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރުންގެ ފަރާތުންވެސް ދަތުރުތަކެއް އެކި ރަށްރަށަށް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވަޑައިގަންނަވާ ދަތުރުތަކުގައިވެސް އެ ވަޑައިގަންނަވާ ރަށުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާކަމަށް އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
25%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު