ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2023 | ހުކުރު 17:03
މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހަލީމަތު ލަމްހާއާއި، މޭރީގެ ފިރިމީހާ މާވިން
މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހަލީމަތު ލަމްހާއާއި، މޭރީގެ ފިރިމީހާ މާވިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލަ
މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އަޑުއެހުމެއް އާދީއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި
 
ލަމްހާގެ އެދުމުގެ މަތިން މޭރީއާ ބައްދަލުކުރިކަމަށް ހެކިވެރިއަކު ބުނޭ
 
މޭރީގެ މަރުގެ ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހު މާވިންއާއި ލަމްހާގެ ހަރަކާތްތައް ހުރި ގޮތް ފެންނަ ފުޓޭޖްތަކާ ގުޅޭ ހެކިބަސް ނަގާފައިވޭ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ފިލިޕީންސް ގެ ނަރުހެއް ކަމަށްވާ މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މާވިން އެސް.ވައި ވާރގަސްއާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަލީމަތު ލަމްހާގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދީއްޔަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު، މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މާވިން އެސް.ވައި ވާރގަސްއާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަލީމަތު ލަމްހާގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ހެނދުނު 9:30 އަށެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މާވިންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ހަލީމަތު ލަމްހާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރުމާއި، އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަ ނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުމާއި، ހުއްދަ ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުއްދަ ނުނަގާ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ވެސް 9:30ށް ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މި މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުމުގައި 3 ހެތްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލައިގެ ވީޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް އެނާލިސިސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި އޮފިސަރެވެ.

އޭނާ ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފުޓޭޖްތައް ތަހުލީލުކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި، ފުލުހުންގެ ކެމެރާގެ ފުޓޭޖްތަކަކާއި، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޕޯޓިކޯ ސަރަހައްދުގެ ފުޓޭޖްތަކެއްގެ އިތުރުން، އުދުހޭކޮކާގޭގެ ފުޓޭޖްތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

އެ ފުޓޭޖްތަކުން ދައްކުވައިދެނީ މޭރީގެ މަރުގެ ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހު މާވިންއާއި ލަމްހާގެ ހަރަކާތްތައް ހުރި ގޮތެވެ.

އެ ހާދިސާއަށްފަހު ލަމްހާ އެ ގެއިން ނުކުމެގެންދާއިރު، ދޮރު ހުޅުވުމަށް އޭނާ ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ އަތް ބޭނުންކުރާކަން ފުޓޭޖުން ފެންނަކަމަށް އެ ހެކިވެރިޔާވެސް ބުނެއެވެ. ދައުލަތުންވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ އެއީ ފިންގަރ ޕްރިންޓް ފޮރުވުމަށް ލަމްހާ ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ބުނެފައެވެ.

ދެން ހާޒިރުކުރީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެކެވެ. އޭނާއަކީ ލަމްހާގެ އެކުވެރިއެކެވެ. ލަމްހާގެ އެދުމުގެ މަތިން މޭރީއާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށާއި، ލަމްހާއާއި މޭރީ ސުލްހަކުރުމުގެ ގޮތުން ދެ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާނެކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހު ލަމްހާގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ދެރަވުމުގެ އިހުސާސެއް ނުފެނެއެވެ. އޭނާ ހުރީ ވަރަށް "އެކްސައިޓް"ވެފައި ހުރި ގޮތަކަށްކަން ފާހަގަކޮށް ހެކިވެރިޔާ ބުނީ، ލަމްހާ ހުރީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ހިނިތުންވެފައި ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހާދިސާ ހިނގި ފަހުން ލަމްހާ އެކި ފަހަރުމަތިން ގުޅާފައި މައްސަލައަށްވާނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު ކުރަމުން ދިޔަކަމަށް އެ ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޯގަނައިޒް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފިސަރެއްގެ ހެކިބަސްވެސް މި އަޑުއެހުމުގައި ނަގާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވާގޮތުގައި، މޭރީ މަރާލުމަށް ލަމްހާ ރޭވިކަން އެއީ ދައުލަތުން ހަރުދަނާ ހެތްކާއި ގަރީނާއާއެކު ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. އެކަން މޯބައިލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓުތަކުން އެނގޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް ސިރިންޖު ޖަހާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ލަމްހާ މާވިންއަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ލަމްހާގެ ގެއިން ފެނިފައިވާތަކެތިންއެކަމަށް ބާރު ލިބިދޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނާގޮތުގައި މޭރީ މަރާލުމުގެ އަމަލަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ލަމްހާ ވަނީ މާވިންއާއި މޭރީގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި މޭރީ މަރާލުމުން އެ ގެޔަށް ގޮސް، މޭރީ އަމިއްލައަށް މަރުވީކަން ދެއްކުމަށް ސީނެއް ކްރިއޭޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ބަލައި އައި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި