ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:22
އެމްއެމްއައިއެފްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ ހަމަޖެއްސުން
އެމްއެމްއައިއެފްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ ހަމަޖެއްސުން
ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން
އެމްއެމްއައިއެފް 2023
މޯލްޑިވްސް މެރިން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ!
 
އެމްއެމްއައިއެފް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 27ގައި
 
ސިލްވަރ ސްޕޮންސަރަކީ ހަސަން މެރިން އިންޖިިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަންސް

މޯލްޑިވްސް މެރިން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް (އެމްއެމްއައިއެފް) 2023ގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރުގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއައިއެފްއަކީ މެރިން އިންޑަސްޓްރީގެ މަތީ ފަންތީގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ފަރާތްތަކާއި، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިން އެއް ތަނަކަށް ގެނައުމަށް ބައްވާ ފޯރަމެކެވެ.

މި ފޯރަމްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، ބުދަ ދުވަހު އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި އިވެންޓުގައި، އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް. އޮތް ތަނުގައި ސިނާއަތުގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި، އަދި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ.

އެމްއެމްއައިއެފް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު، ހޮޓެލް ޖެންގައެވެ. މި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން 5 ޕެނަލެއް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މި ޕެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް، މެރިން އިންޑަސްޓްރީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުހން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

މި ފޯރަމްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރުގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ސިލްވަރ ސްޕޮންސަރަކީ ހަސަން މެރިން އިންޖިިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަންސްއެވެ. އަދި ޕްރިންޓިންގ ޕާޓްނަރަކީ އެމްސެވަން ޕްރިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް