ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 14:36
ރާއްޖެ އަދި ސިންގަޕޫރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އަދި ސިންގަޕޫރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޤައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެލިމިނަރީ ސްކޮޑު އެކުލަވާލައިފި
ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަނީ މި މަހުގެ 21 ގައި، 30 ކުޅުންތެރިންނާއެކު

އަންނަ މަހު އިންޑިއާގައި އޮންނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ޕްރެލިމިނަރީ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

މި ކުޅުންތެރިންނާއެކު ޤައުމީ ސްކޮޑުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ފަރިތަކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭނީ އޭގެ ތެރެއިން 30 ކުޅުންތެރިންނަށެވެ. ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑުގައި ހިމެނުނު މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ، ސަމޫހު އަލީ، އަޙުމަދު ނޫމާން، ޙުސެއިން ޝިފާއު، އިބްރާހިމް އައިސަމް، ހައިޝަން ޙަސަން، ޙަސަން ރާއިފް، ޙުސެއިން ނިހާން، ޙަސަން ޝިފާޒް، ޙަމްޒާ މުޙައްމަދު، ޙުސެއިން ޝަރީފް، ނާއިޒް ޙަސަން، މުޙައްމަދު އިރުފާން، އަލީ ފާސިރު، މުޙައްމަދު ފައިސަލް އަދި ޙަސަން ނަޒީމް އެވެ. ކުލަބު އީގަލްސް އިން ހިމެނުނު ކުޅުންތެރިންނަކީ، އިބްރާހީމް މަހުދީ، ނިޝާމް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، އަޙުމަދު ޙަސަން، ހުމެއިދު ޙަސަން، އަޙުމަދު ރިޒުވާން އަދި މުޙައްމަދު ޝަފީއު އެވެ. ސުޕަ ޔުނައިޓެޑު ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އިން ހިމެނުނީ މުޙައްމަދު ޝަޚާއު، އަޙުމަދު އައިހަމް، މުޙައްމަދު ނިޒާމް، ވިޝާހު ޢަބްދުލް މަޖީދު އަދި އަޙުނަފް ރަޝީދު އެވެ.

ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ހިމެނުނީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެއީ އިބްރާހީމް އުސާމާ، މުޙައްމަދު ނާއިމް، ޝައިޙާން އަލީ، މުޙައްމަދު ސާއިފް އަދި ފާރޫގް އިސްމާއީލް އެވެ. ޔުނައިޓެޑު ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަކީ އަޙުމަދު ބައްސާމް، އަލީ ނާޖިހު، ޝިފާން ޙަސަން އަދި ޝަނާން ރަޝީދު އެވެ. ކުލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ހިމެނުނު ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ، އަންސަރު އިބްރާހީމް އަދި މުޙައްމަދު ޖައިލަމް އެވެ. ކުލަބު ވެލެންސިއާ އިން ހިމެނުނީ އިބްރާހީމް ވަހީދު ޙަސަން އަދި ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އެވެ. ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ހިމެނުނީ އަޙުމަދު މާއިޝް ރަޝީދު އެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އިން ހިމެނުނީ ގްރޫޕް ބީގަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އެ ގްރޫޕް ގައި އޮތީ ލުބުނާނާއި ބަނގްލަދޭޝް އަދި ބޫޓާން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް