ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 08:07
ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ހެރީ ކޭން
ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ހެރީ ކޭން
ރޮއިޓާސް
ހެރީ ކާންގެ ކުރިމަގު
ކޭންގެ އެޖެންޓް ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ކަމްޕޯސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 
ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ކޭން ޓީމު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން، ޓޮޓެންހަމުން ރަނގަޅު އަގެއްގައި އޭނާ ވިއްކާލުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭންގެ އެޖެންޓް، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލުއިސް ކަމްޕޯސްއާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

މިކަން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ފްރާންސްގެ މީޑިއާއެއްގަ އެވެ. އެ މީޑިއާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ޕީއެސްޖީން އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާއިރު، ކޭން އަކީ އެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އެހެންކަމުން ކޭންގެ އެޖެންޓާއެކު ކަމްޕޯސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ބައްދަލުވުމަކީ ޕީއެސްޖީން އޭނާ ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޝްވަރާ ކުރުންތައް ވެސް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ފޯވާޑު ޓޮޓެންހަމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ. އެހެންކަމުން ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ކޭން ޓީމު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން، ޓޮޓެންހަމުން ރަނގަޅު އަގެއްގައި އޭނާ ވިއްކާލުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އޭގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމުން ކޭންއާއެކު އައު އެއްބަސްވުމެއްގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކޭން އަކީ ޓޮޓެންހަމުން ދޫކޮށްލަން އެއްވެސް ވަރަަކަށް ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫނެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ވެސް ކޭން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމުން 2009 ވަނަ އަހަރު ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި ކޭން ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް 433 މެޗު ކުޅެދީ 277 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ އެ ކުލަބަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭނާ އަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކޭން ވަނީ 210 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ޓޮޓެންހަމަށް ބަދަލުވި ފަހުން ކޭން ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަތަރު ކުލަބަކަށް ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ލޭޓަން އޮރިއެންޓް، މިލްވޯލް، ނޯވިޗް ސިޓީ އަދި ލެއިސްޓަ ސިޓީ ހިމެނެ އެވެ. ޓޮޓެންހަމާއެކު ކޭން އަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް އަދި ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ދެ ފަހަރު ކުޅެފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް