ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 14:51
އެ ޤައުމުން ވަނީ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ވަގުތުން އެކްޓިވޭޓްކޮށް ޙަމަލާއިން ދިފާއުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި
އެ ޤައުމުން ވަނީ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ވަގުތުން އެކްޓިވޭޓްކޮށް ޙަމަލާއިން ދިފާއުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ކީވްއަށް އަނެއްކާވެސް މިސައިލް ޙަމަލާތަކެއް
 
އެ ޤައުމުން ވަނީ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ވަގުތުން އެކްޓިވޭޓްކޮށް ޙަމަލާއިން ދިފާއުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި
 
މިސައިލް ޙަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް ޔޫކްރޭނުންވެސް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައި
 
ރަޝިއާއިން ވަނީ އެ ޤައުމަށް އަމާޒުކޮށް 18 މިސައިލް ޙަމަލާ ދީފައި

ރަޝިއާއިން އަނެއްކާވެސް ޔޫކްރޭންގެ ވެރިރަށް ކީވްއަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

ޔޫކްރޭނުގެ މީޑިއާތަކާ ޙަވާލާދީ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ އެ ޤައުމަށް އަމާޒުކޮށް 18 މިސައިލް ޙަމަލާ ދީފައެވެ. މިސައިލް ޙަމަލާތައް ހުއްޓުވުމަށް ޔޫކްރޭނުންވެސް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

މި ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް އެކިކަހަލަ އަނިޔާތައްވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މުޅި ކީވްއަށް ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކުގެ އަޑު އިވިފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުން ވަނީ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ވަގުތުން އެކްޓިވޭޓްކޮށް ޙަމަލާއިން ދިފާއުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

މިއީ މިހާ ކުޑަ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރާ އެހާ ގިނަ މިސައިލް ޙަމަލާތައް އަމާޒުކުރި ފަހަރުކަމށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

މިސައިލް ޙަމަލާތައް ހުއްޓުވުނު ނަމަވެސް، އާންމުން ގޭގެ ކުޑަދޮރުތަކާއި ހާމަ ތަންތަނުން ދުރުވެ ތިބުމަށް އެ ޤައުމުގެ އިދާރާތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ސަބަބަކީ ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ މިސައިލްތަކުގެ ބައިތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް ވެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުންނެވެ.

މި ޙަމަލާތައް ދީފައި މިވަނީ ރަޝިއާގެ ބާރު ހިންގަމުންދާ ކްރައިމިއާއަށް ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ގިނަ ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ 10އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރޯން ހަމަލާ ކްރައިމިއާއަށް އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

ކްރައިމިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މިހަމަލާތައް އަމާޒުވެގެންގޮސްފައިވާއިރު، ހަމަލާތައް އަމާޒުވި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ސެވަސްޓޮޕޮލް ބަނދަރުވެސް ހިމެނެއެވެ. ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނާގޮތުން މިބަނދަރަށް އަމާޒުވި ޑްރޯން ހަމަލާތައް ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ވައިގެ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް