ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 13:23
އެލްޖީއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާތިމަތު އަފްޝަން ލަތީފް
އެލްޖީއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ފާތިމަތު އަފްޝަން ލަތީފް
އެލްޖީއޭ
އަފްޝަން ލަތީފް
އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯކަމުން އަފްޝަން އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ
 
އަފްޝަން މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި
 
އަފްޝަން ވަނީ 18 މެއި ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މަޤާމުން ވަކިވާން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ސީއީއޯ އަފްޝަން ލަތީފް އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަފްޝަން މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement

ސިޓީގައި އަފްޝަން ވަނީ 18 މެއި ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މަޤާމުން ވަކިވާން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަފްޝަން ސިޓީ ހުށައެޅުއްވީ 14 މެއިގައެވެ.

އޭނާ ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ މެޔަރުންނާއި، އަތޮޅު އަދި ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުންނަށްވެސް އެކަން އަންގަވައި ސިޓީ ފޮނުއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް