ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 15:44
ޕޮޗެޓީނޯ
ޕޮޗެޓީނޯ
ޓްވިޓަރ
ޗެލްސީ
ޗެލްސީއިން ޕޮޗެޓީނޯ އާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް
 
މި ސީޒަން ޗެލްސީއިން ނިންމާލަން ޖެހެނީ ހުސްއަތާ

ޗެލްސީއިން ކުރީގެ ޓޮޓެންހަމްހެ ކޯޗު، މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެއެވެ.

ބޭރުގެ ގިނަ ރިޕޯޓުތަކަކުން ދައްކާގޮތުން، 51 އަހަރުގެ ޕޮޗެޓީނޯ ވަރަށް އަވަހަށް ޗެލްސީއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެ ކުރާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަސްމީކޮށް ޓީމާ ހަވާލުވާނީ މި ސީޒަން ނިމުނީމައެވެ. ސީޒަންގެ ބާކީ ހުރި ދުވަސްތަކު ކޯޗަކަށް ހުންނާނީ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑެވެ.

ގްރަހަމް ޕޮޓާގެ ދަށުންވެސް ޗެލްސީއަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ނައުމުން އެޕްރީލް ދެ ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ވަގުތީ ކޯޗެއްގެގޮތު ލަމްޕާޑް ހަމަޖައްސާ، ޗެލްސީއިން ދިޔައީ ރަނގަޅު ކޯޗެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 18 މަސް ދުވަހު ޕީއެސްޖީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، އެ މަގާމުން ވަކިކުރި ފަހުން ޕޮޗެޓީނޯ އަދި ހުރީ އެއްވެސް ޓީމަކާ ހަވާލުނުވެއެވެ.

Advertisement

ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފަސް އަހަރު ދުވަހު ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި އެއްވެސް ކާމިޔާބެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. ޓޮޓެންހަމްގައި ޕޮޗެޓީނޯއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލަށް އެ ޓީމު ގެންގޮސްދިނުމެވެ. ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ތަށި ނެގީ ލިވަޕޫލްއިންނެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ލީގް ވަން އެއްފަހަރު އަދި ފްރެންޗް ކަޕް އެއްފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

600 މިލިއަން ހަރަދުކުރި ޗެލްސީއަށް މިސީޒަނުގައި އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނެރެވިފައެވެ. ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތަކަށް ކޮލިފައި ނުވާއިރު، ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހެނީ ހުސްއަތާއެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް