ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:35
"އެފްރިކަން ވިމެން ސަމިޓް-23"ގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ތަގުރީރުކުރެއްވުން
"އެފްރިކަން ވިމެން ސަމިޓް-23"ގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ތަގުރީރުކުރެއްވުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އެފްރިކަން ވިމެން ސަމިޓް-23
"އެފްރިކަން ވިމެން ސަމިޓް-23"ގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ތަގުރީރުކުރައްވައިފި
މި ދަތުރުފުޅުގައި، ސައުތު އެފްރިކާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރު ޚަރަދު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަމިޓް އޯގަނައިޒްކުރާ ފަރާތުން
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، އިޖުތިމާއީ އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން އަންހެނުންނަށް ބާރުވެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ އިތުރުން، ތައުލީމުގެ މުހިންމުކަމަށް މިނިސްޓަރު އަލިއަޅުއްވައިލެއްވި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޒާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ، އެފްރިކާގައި ކުރިއަށްގެންދާ "އެފްރިކަން ވިމެން ސަމިޓް-23"ގައި ތަގްރީރުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުއްވައިލެއްވީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، އިޖުތިމާއީ އަދި ސިޔާސީގޮތުން އަންހެނުންނަށް ބާރުވެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ އިތުރުން، ތައުލީމުގެ މުހިންމުކަމާއި، އެއްވެސް މީހަކު ބާކީނުކޮށް ކުރިއަށްދިއުމުގެ އިތުރުން، ކަންކަން އުނގަންނައިދިނުމާއި ދަސްކޮށްދިނުންފަދަ މައުލޫތަކަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވަނީ، އެ ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި އެކަމަނާގެ ހަޔާތްޕުޅާއި މަސައްކަތްޕުޅާ ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ބަސްތީގަތުމެއް ދެއްވާފައެވެ. މި މިސަމިޓްގެ ތަފާތު ތީމްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވޭ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގައިވެސް މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މި މަހު 11އާ 12 ގައި ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކޭޕްޓައުންގައި އޮންނަ "އެފްރިކަން ވިމެން ސަމިޓް-23"ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރު އެގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާފަވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިދަތުރުފުޅަކީ، އެފްރިކާ ވިމެން ސަމިޓް އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން ދައުވަތު އަރުވައިގެން އެކަމަނާ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި، ރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ، ކާނަލް ހަސަން އާމިރުއާއި މިނިސްޓަރ ބިއުރޯގެ މިލިޓަރީ އެއިޑް ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 2 އަބްދުﷲ ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި، ސައުތު އެފްރިކާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަމިޓް އޯގަނައިޒްކުރާ ފަރާތުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިއީ މ، އެފްރިކާ ބައްރަށް އަމާޒުކޮށް، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް، އިޖްތިމާއީ، ދިފާއީ، ސިޔާސީ، އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ސަމިޓެކެވެ. މި ސަމިޓުގެ އެހީގައި، އެފްރިކާގެ ބައްރުގެ ބޭރުން، އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާއި ރޮނގުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ބޭކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް