ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:42
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ބާރުގަދަކުރުން
ދަތުރުނުކުރާ ގައުމުތަކަށް ވިސާ ހިލޭ ލިބެން ފެށުމުން އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ވިސާ ލިބުން ފަސޭހަވެ، ޕާސްޕޯޓުގެ ބާރުގަދަވާނެ: މިއުވާން
 
ރާއްޖެއިން 94 ގައުމަކަށް ވިސާއާނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނެ
 
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަކީ މިސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓު

އާއްމުކޮށް ދަތުރުނުކުރާ ގައުމުތަކަށް ވިސާ ހިލޭ ލިބެންފެށުމުން އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ދިވެހީންނަށް ވިސާ ލިބުން ފަސޭހަވެ، ދިވެހިންގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ބާރު ގަދަވާނެކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއާ ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގައި ނަން ހިނގާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން މިހާރު ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަކީ މިސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓު ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓަކަށް ވުމަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި ނޭޝަނަލް ރިޒޮލިއުޝަން އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން، ފާއިތުވި 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހީންނަށް ގިނަ ގައުމުތަކަށް އިތުރު ވިސާއަކާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން 94 ގައުމަކަށް ވިސާއާނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު 94 ގައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ވިސާގެ ވިޔުގަ އެއްބަސްވުންތަކުގަ ސޮއިކޮށްފަ. މީގެ ތެރެއިން 13 ގައުމެއް ފިޔަވާ ހުރިހާ ގައުމަކަށް، ދުރާލާ ވިސާ ނެގުމަކާ ނުލާ ދިވެހިންނަށް ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރެވޭނެ. ބާކީ 13 ގައުމަށް އީ ވިސާއާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ. ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ރާއްޖެއިން ވިސާއާގުޅޭ އެއްބަސްވުން 11 ގައުމާއެކު ވަނީ ގާއިމްކުރެވިފަ އެގޮތުން ބުރުންޑީ، ކެމްބޯޑިއާ، ޗައިނާ، ގާނާ، މޮރޮކޯ، ކަޒަކިސްތާން، ކިރްގިސްތާން، ރުވާންޑާ، ރަޝިޔާ، ތައިލެންޑް، ތުރުކީ، އަދި ޔުނިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް ފާހަގަކޮށްލަން.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު

ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ދަތުރުނުކުރާ ގައުމުތަކަށްވެސް ވިސާއާނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. މިކަމަށް ރައްދުދެއްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ ވިސާއާނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމުން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގެ ބާރުގަދަވެ، ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކަށްވެސް ވިސާ ނެތި ދަތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށާއި، އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް