ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 08:42
ގާޑިއޯލާ އަދި މެސީ
ގާޑިއޯލާ އަދި މެސީ
ޓްވީޓަރ
ގާޑިއޯލާ
ގާޑިއޯލާ ވެސް އެދެނީ މެސީ ބާސެލޯނާ އަށް ދިޔުމަށް
 
އޭނާ ބުނީ އެ ދުވަހަކުން ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި އޭނާ ޚާއްސަ ގޮނޑީގައި އިންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލިއޮނަލް މެސީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން އެދޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

ގާޑިއޯލާ މިހެން ބުނީ މެސީގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާ ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުންނެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ، އޭނާ އަށް ޔަޤީންވާ ގޮތުގައި އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ދިޔުމަށް ކުރެވެން ހުރި އެންމެހައި ކަމެއް މެސީ ކުރާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މެސީ އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް ގެންދިޔުމަށް އެކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވެސް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަން ޔަގީންކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ. ގާޑިއޯލާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މެސީ އަށް ބާސެލޯނާގައި އަލްވަދާއު ކިޔަން ހައްގު ފުރުސަތު ލިބެންވާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ދުވަހަކުން ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި އޭނާ ޚާއްސަ ގޮނޑީގައި އިންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން ގާޑިއޯލާ ވަނީ ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. އެ ދުވަސްވަރު މެސީ ބާސެލޯނާގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، ގާޑިއޯލާއާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ގާޑިއޯލާ އާއި މެސީއާ ދެމެދު ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮވެ އެވެ. އަބަދު ވެސް ގާޑިއޯލާ އަންނަނީ މެސީގެ މޮޅު ވާހަކަ ދައްކައި، މެސީ އަށް ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ. ދާދި ފަހުން ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާލިން ހާލަންޑު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 28 އަހަރުވީ ރެކޯޑެއް މުގުރާލުމާ ގުޅިގެން ގާާޑިއޯލާ ބުނީ، މެސީއާ އެހެން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކާ އަޅާ ނުކިޔޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ހާލަންޑަކީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް