ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 07:59
ދާދި ފަހުން ސައުދީ އަށް މެސީ ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން
ދާދި ފަހުން ސައުދީ އަށް މެސީ ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ލިއޮނަލް މެސީ
ސައުދީ ލީގަށް މެސީ ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް
 
މެސީ ގޮތެއް ނިންމާނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަން ނިމުމާއެކު

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ސައުދީ ލީގުގެ ކުލަބަކަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޭނާގެ ބައްޕަ ޖޯޖު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މެސީ މިހާރު ވަނީ ސައުދީގެ ކުލަބަކުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަން އޮތީ ނިމިފައި ކަމަށާއި، ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން މެސީ އެ ކުލަބަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ސައުދީ ލީގުގެ އަލް ހިލާލުން ވަނީ މެސީ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާތީ، ބޮޑު އަގުގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން މެސީގެ ބައްޕަ ޖޯޖު ބުނީ، އަންނަ ސީޒަނުގައި އެއްވެސް ކުލަބަކަށް ގުޅެން މިހާތަނަށް މެސީ އެއްބަސްވެފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީ އެކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަން ނިމުމާއެކު އެވެ. ޕީއެސްޖީއާއެކު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން މުސްތަޤުބަލުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުނިންމާނެ ކަމަށް ޖޯޖު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖޯޖު ބުނީ އަބަދު ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި، އެކި ގޮތްގޮތަށް މެސީގެ ނަން އަންނަނީ ބޭނުން ކުރަމުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ބަޔަކާއެކު އެއްބަަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައި ނުވަތަ އަނގަބަހުން ވެސް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މެސީގެ ބައްޕަ ޖޯޖު ވަނީ މީޑިއާތަކުން ފަތުރަމުން އަންނަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި އެއީ އެއްވެސް ހެއްކެތް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މެސީ ސައުދީ ލީގުގެ ކުލަބަކަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވީ ދާދި ފަހުން އޭނާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކުރި ދަތުރަށްފަހު އެވެ. މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ޕީއެސްޖީއާއެކު މެސީ ހަދާފައިވާ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިހާތަނަށް ޕީއެސްޖީން އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، މެސީ އެކަން ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަން އެގޮތަށް އޮއްވާ ސައުދީ އަށް މެސީ ކުރި ދަތުރާއެކު ޕީއެސްޖީން ވަނީ އޭނާ ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މައާފަށް އެދުމަށް ފަހު މިހާރު މެސީ ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުކުންނަން ފަށައިފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅު ބާސެލޯނާ އިން މިހާރު އަންނަނީ އަލުން މެސީ އެ ކުލަބަށް ގެންދިޔިމަށް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް