ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 07:53
ލައުރެއުސް އެވޯޑު ހަފްލާގައި މެސީ
ލައުރެއުސް އެވޯޑު ހަފްލާގައި މެސީ
ރޮއިޓާސް
ލައުރެއުސް އެވޯޑް
ބާސެލޯނާގައި އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރިއިރު ޤައުމީ ޓީމުގައި ތަހައްމަލު ކުރީ ހިތްދަތިކަން: މެސީ
 
މެސީ ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެކަން ޙާސިލް ކުރުމަށް އޭނާގެ މުޅި ކެރިއަރު ހޭދަ ކުރަން ޖެހުނު

ކުރީގެ ކުލަބު، ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައި އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރިއިރު، ޤައުމީ ޓީމާއެކު ހޭދަ ކުރަން ޖެހުނީ ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

މެސީ މިހެން ބުނީ ލައުރެއުސް އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅިވަރު ޝަޚުސިއްޔަތަކަށް އޭނާއަށް ލިބުމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މެސީ ބުނީ، އަބަދު ވެސް އެކަހަލަ އެވޯޑުތަކާއި، ކާމިޔާބީތައް ލިބުމަކީ އޭނާ އަށް ލިބޭ އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމު ކުޅިވަރުގައި މިދިޔަ އަހަރަކީ އޭނާ އަށް އެންމެ އުފާވެރި އެއް އަހަރު ކަމަށެވެ. އެއީ ޤައުމީ ޓީމާއެކު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުން ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. މެސީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެކަން ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުނެވެ. އެގޮތުން މެސީ ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެކަން ޙާސިލް ކުރުމަށް އޭނާގެ މުޅި ކެރިއަރު ހޭދަ ކުރަން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން އެކަން ހާސިލްވުމުން އުފާވި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މެސީ ބުނީ އެއީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިހުސާސްވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ބާސެލޯނާ އާއެކު އެތައް އުފާވެރި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިއިރު، ޤައުމީ ޓީމާއެކު ހިތްދަތިކަން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެސީ ބުނީ އެކަން ހާސިލް ކުރެވުނީ ހުއްޓުމުއް ނެތި އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމުގެ އެންމެހައި ކުޅުންތެރިންނާއި، އެ ޤައުމުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާއެކު އެކަމުގެ އުފާ ފާޅު ކުރަން ކަމަށް އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބުންޏެވެ.

އެއީ އަހަރެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ކަމެެއްގެ ގޮތުގައި އިހުސާސް ވަނީ، އެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން، ބާސެލޯނާއާއެކު ވަރަށް އުފާވެރިކަން ލިބުނުއިރު، ގައުމީ ޓީމާއެކު ވަރަށް ހިތާމަވެރިވި. ނަމަވެސް އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ހުއްޓައެއް ނުލަން. ކުރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރީ.
ލިއޮނަލް މެސީ

މެސީ އަކީ މިއެވޯޑު އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ހޯދި ހަމައެކަނި ކުޅިވަރު ޝަޚުސިއްޔަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މެސީ ވަނީ ފުޓުބޯޅައިގެ އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލެންޑޯ އެވޯޑު މެސީ ވަނީ ހަތް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މެސީ އަކީ ބެލެންޑޯ ވެސް އެންމެ ގިނައިން ކާމިޔާބު ކުރި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ގިނަ ރަން ބޫޓު ވެސް މިހާތަނަށް ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ މެސީ އެވެ. މެސީ ވަނީ ޔޫރަޕުގެ ރަން ބޫޓު ހަ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް