ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 14:41
ރައީސް ސާލިހު އާބިދާއާއެކު
ރައީސް ސާލިހު އާބިދާއާއެކު
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
އާބިދާ އަހުމަދު އަވަހާރަވުން
ޚާރިޖީ ވުޒާރާގައި 40 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި އާބިދާ އަހުމަދު އަވަހާރަވެއްޖެ
 
އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 66 އަހަރު
 
އާބިދާ އަވަހާރަވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި

ޚާރިޖީ ވުޒާރާގައި 40 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި އާބިދާ އަހުމަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އާބިދާ އަވަހާރަވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 66 އަހަރެވެ.

Advertisement

އޭނާގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީއާ ވަކިވެގެން ދިޔައީ އަގުއަދާ ނުކުރެވޭވަރުގެ ޚިދުމަތްތެރި މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި، ޚާރިޖީ ޓީމުގެ އެއް ތަނބު ކަމަށެވެ. އަދި ވަފާތެރިކަމާއި، ޝައުގުވެރިކަމާއެކު 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އާބިދާ އަކީ އެންމެންގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހަނދާންތައް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ހިތްތަކުން ދުވަހަކު ވެސް ފިލައިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

އާބިދާގެ ކަށުނަމާދު އޮންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ އަސްރު ނަމާދަށް ފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައެވެ.

އާބިދާ ސަރުކާރަށް ހިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 15 ނޮވެންބަރު 1978 ގައެވެ. މުލިއާގެ މެއިޑެއްގެ ގޮތުގައި ފެއްޓެވި އެވަޒީފާއިން 8 ޖޫން 1982 ގައި ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އަލުން 26 ސެޕްޓެންބަރު 1983 ގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ޓެލެފޯން އޮޕަރޭޓަރެއްގެ ވަޒީފާއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭގެފަހުން 15 އޮގަސްޓު 1985 އިން ފެށިގެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައެވެ. މިނިސްޓްރީގައި އާބިދާ އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވީ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ސެކްޝަނުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއް ބަންޑްލްޖަހައި އެއްކުރިޔަސް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ އެއްހަމަ ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތް"
ރައީސް ސާލިހު ނުކުމުވަޑައިގެން ހުންނެވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް: ޝާހިދު
އިންޑިއާގެ އެޗްއައިސީޑީޕީގެ ދަށުން އިތުރު ތިން މަޝްރޫއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ
ރައީސް ސާލިހުގެ ފުރަތަމަ 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މިރާއްޖޭގައި ނަޖިސް ފެން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެ ރައްޔިތެއް ނުހުންނާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
"އިނގިރޭސީންނާއެކު ވީ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުނުގެނައި ނަމަ، ވަަރަށް ފަސޭހައިން ރާއްޖެ ސްރީލަންކާގެ ބަޔަކަށްވުމަށް ފުރުސަތު އޮތް"
މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ރާއްޖެއިން ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދެއްވައިފި
ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު 9 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮޑި ފުރާލައިގެން ބަނދަރު ކުރައްވާ މޮޅު ކެޔޮޅެއްކަން މިދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހު ސާބިތު ކޮށްދެއްވާފައިވޭ - ޝާހިދު