ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 21:38
ޗެލްސީގެ ތިންވަނަ ލަނޑަށްފަހު ފެލިކްސް އުފާފާޅުކުރަނީ
ޗެލްސީގެ ތިންވަނަ ލަނޑަށްފަހު ފެލިކްސް އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލަމްޕާޑާއެކު ޗެލްސީއަށް ފުރަތަމަ މޮޅު
 
ބޯންމައުތު އަތުން ޗެލްސީ މޮޅުވީ 3-1ން

ވަގުތީ ކޯޗު، ފްރޭންކް ލަމްޕާޑްގެ އިރުޝާދުގެދަށުން ޗެލްސީ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

ލަމްޕާޑާއެކު ޗެލްސީއަށް މޮޅެއް ލިބުނީ ފުރަތަމަ ހަ މެޗުން ބަލިވުމަށްފަހުއެވެ. ޗެލްސީ މޮޅެއް ހޯދީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި 3-1ން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށްގެންނެވެ. 1-1ން އެއްވަރުވާންދިޔަ މެޗު ޗެލްސީން ކާމިޔާބުކުރީ ފަހު އަށް މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ޗެލްސީއަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ނުވަވަނަ މިނިޓްގައި ގަލަގާއެވެ. 21 ވަނަ މިނިޓްގައި މަތިއަސް ވިނިއާ ލަނޑެއް ޖަހައި ބޯންމައުތަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. ޗެލްސީއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ބެނިއޯ ބަޑިއެޝީލޭއެވެ. ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނީ ޔާއޯ ފެލިކްސްއެވެ. 84 ވަނަ މިނިޓްގައި ކުޅެން ނިކުމެ، އޭނާ ލަނޑުޖެހީ 86 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. މިމެޗުގައި ރަހީމް ސްޓަރލިންގއަށްވެސް ފުރުސަތު ދިނީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ. ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގަދިން ނޮނީ މަޑުއެކޭ މެޗުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއެވެ. މިމެޗުގެ ކުރިން ލަމްޕާޑާއެކު ޗެލްސީން ލީގުގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ބަލިވިއެވެ. ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ލަމްޕާޑް ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުއެވެ. ލީގުގެ ހަތަރު މެޗުގެ އިތުރުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެ މެޗުންގައިވެސް ލަމްޕާޑާއެކު ޗެލްސީ ބަލިވިއެވެ. މިއީ ލަމްޕާޑް ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

މެޗުން ބަލިވި ބޯންމައުތަށް ރެލިގޭޝަންގެ ބިރު އެބައޮތެވެ. މިވަގުތު 14 ވަނާގައި އޮތަސް ރެލިގޭޝަނާ ދެމެދު އޮތީ 9 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެކެވެ. ޗެލްސީ ވަނީ 42 ޕޮއިންޓާއެކު 11 ވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް