ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 00:19
ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗު ޒަބީ އަލޮންސޯ
ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗު ޒަބީ އަލޮންސޯ
ރޮއިޓާސް
ޒަބީ އަލޮންސީ
ޒަބީ އަލޮންސޯގެ ފޯކަސް ހުރީ ލެވަކޫސަނަށް، ދޮގު ވާހަކަތަކަށް އޭނާ ފަރިތަ
 
އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އޭނާ ހުންނާނީ ލެވަކޫސަންގައި ކަމަށާއި، އެކުލަބާއެކު ކުރަން ހުރި މަސައްކަތަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައި

ދޮގު ވާހަކަތަކަށް ފަރިތަވާނެ ކަމަށާއި، ފޯކަސް ހުރީ ބަޔާ ލެވަކޫސަނަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަބީ އަލޮންސޯ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓޮޓެންހަމްގެ ހުށަހެޅުމެއް އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވެސް އަލޮންސޯ އަށް ފާރަވެރިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗުކަމާ އަލޮންސޯ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗުކަމާ އަލޮންސޯ ހަވާލުވީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ޓީމާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުން އަލޮންސޯ ބުނީ، ފުޓުބޯޅައިގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އޭނާ އުޅެމުން އަންނަތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވެފައިވާއިރު، މީޑިއާގައި ދޮގު ވާހަކަތައް އާންމުކޮށް ފެތުރޭތީ އެކަން އޭނާއަށް ވެފައިވަނީ އާދައިގެ ކަމަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ބައިވަރު ކަންކަން ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން އަލޮންސޯ ބުނީ، އެ ސަބަބަށްޓަކައި ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި އޭނާގެ ވިސްނުމުގެ 100 އިންސައްތަ ހުރީ ލެވަކޫސަނަށް ކަމަށެވެ. ހަމައެގޮތަށް އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އޭނާ ހުންނާނީ ލެވަކޫސަންގައި ކަމަށާއި، އެކުލަބާއެކު ކުރަން ހުރި މަސައްކަތަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަލޮންސޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލެވަކޫސަނުން އަންނަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމު ވަނީ މިހާތަނަށް 31 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ 17 މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. ހަތް މެޗުން ބަލިވީއިރު، ހަތް މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އަލޮންސޯ ވަނީ އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑު، ލިވަޕޫލް އަދި ބަޔާން މިއުނިކް ފަދަ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކަށް ކުޅެފައެވެ. އަދި އެ ކުލަބުތަކާއެކު އޭނާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީ ވެސް ހޯދާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލޮންސޯ އަކީ ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ގިނަ ދުވަހު ކުޅެދީފައިވާ، ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރެކެވެ. އެލޮންސޯ އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ނިންމާލީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ކުޅުނު ކުލަބަކީ ވެސް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބަޔާންއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް