ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2023 | ހުކުރު 08:17
ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ބަގީ
ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ބަގީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިލިމާލޭ ބަގީ ޚިދުމަތް
ވިލިމާލޭ ބަގީ ޚިދުމަތަށް ތަރުހީބު ބޮޑު، މަސްދުވަހުން 24،000ށްވުރެ ގިނަ ދަތުރު
 
ބަގީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޫޓުން 8،936 ދަތުރު ކޮށްފައިވޭ
 
ބަގީގެ ޚިދުމަތަށްއެދި ގުޅައިގެން 15،392 ދަތުރު ކޮށްފައިވޭ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގައި ތަޢާރަފުކުރި ބަގީގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، މަސްދުވަހުން 24،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަތުރު ކޮށްފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ބަގީގެ ޚިދުމަތަށްއެދި ގުޅައިގެން 15،392 ދަތުރު ކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި ބަގީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޫޓުން 8،936 ދަތުރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ 10 ބަގީ ގެނެސްފައެވެ. މި ބަގީތަކުގެ ތެރޭގައި، މުދާ އުފުލާ ބަގީ އާއި ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި އިމަރޖެންސީކޮށް ބަލިމީހުންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ބަގީ ހިމެނެއެވެ. އަދި 4 ސީޓުގެ ބަގީ އާއި، 6 ސީޓުގެ ބަގީގެ އިތުރުން 12 މީހުންގެ ކެޕޭސިޓީ ހިމެނޭ ބަގީ ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މި ބަގީތަކަކީ ބެޓެރީ ލައިފް ގިނަވަގުތު ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ވިލިމާލޭގެ މާހައުލާއިވެސް ގުޅޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ބަގީތަކެކެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދެނީ ބަގީގެ ރޫޓުން ކުރާ ކޮންމެ ދަތުރަކަށް 2 ރުފިޔާ ނަގައިގެންނެވެ. ބަގީ "ޕްރައިވެޓް ހަޔާރ" ގެ ގޮތުގައި ނަގާނަމަ އަގު ތަފާތުވެއެވެ. މިގޮތުން 4 ސީޓުގެ ބަގީއަކަށް 6 ރުފިޔާ ނަގާއިރު، 6 ސީޓުގެ ބަގީއަކަށް 10 ރުފިޔާ އަދި 12 ސީޓުގެ ބަގީއަކަށް 15 ރުފިޔާ ނަގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 6 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި އެންސްޕާގައި ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ސްކޫލް ޔުނިފޯރމްގައި ދަތުރުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ބަގީގައި ދަތުރުކުރެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް